Podle Eurostatu bylo v celé EU ohroženo chudobou nebo sociálním vyloučením 119 miliónů lidí, což představuje 23,7 procenta populace. Hodnoty 23,7 procenta dosahovala míra ohrožení chudobou naposledy v roce 2008. Od té doby v důsledku krize neustále stoupala.

Češi jsou na tom nejlépe z celé EU

V Česku je míra ohrožení chudobou dokonce nižší než v roce 2008. Tehdy bylo ohroženo 1,57 miliónu lidí, což představovalo 15,3 procenta populace. V roce 2015 už šlo pouze o 1,44 miliónu lidí, 14 procent obyvatel.

Příjmovou chudobou je ohroženo devět procent Čechů, materiální nedostatek se týká 5,6 procent obyvatel Česka a 6,8 procenta lidí žije v regionu, kde není dostatek práce.

Nejohroženější jsou Bulhaři, Rumuni a Řekové

Nejvíce v EU chudoba ohrožuje Bulhary (41,3 procenta), Rumuny (37,3 procenta) a Řeky (35,7 procenta). V sousedním Německu je ohroženo dvacet procent populace, což je pod průměrem EU.

Kromě Česka je na tom dobře i Švédsko (16 procent), Nizozemsko a Finsko (v obou případech 16,8 procenta).