Průměrná hrubá měsíční mzda proti stejnému období minulého roku vzrostla o 1 119 korun. Současně přitom meziročně stoupl i počet zaměstnanců o 2,1 procenta.

V podnikatelské sféře se průměrná mzda zvýšila o 4,5 procenta, v nepodnikatelské sféře vzrostla nominálně o 4,1 procenta.

„Vyšší tempo růstu reálné mzdy jsme v prvním kvartále zaznamenali naposledy v roce 2007, tedy před propuknutím světové finanční krize,” upozornil ekonom společnosti Roklen Lukáš Kovanda.

„Solidnímu růstu mezd nahrává v prvé řadě hospodářský růst spojený se setrvalým poklesem míry nezaměstnanosti. Firmy v mnoha oborech jsou už nyní nuceny se o vhodné zaměstnance přetahovat, což podporuje tlak na mzdový růst,“ dodal ekonom.

Muži berou o tisíce víc

K růstu mezd podle něj částečně přispěla i vláda, která k 1. lednu 2016 zvýšila minimální mzdu o 700 korun. [celá zpráva]

Na průměrnou mzdu většina populace nedosáhne, protože průměrné hodnoty vychylují vysoké mzdy nepočetné skupiny například vrcholových manažerů.

Průměrná hrubá mzda v krajích

Průměrná hrubá mzda v krajích

FOTO: David Ryneš, Novinky

Medián mezd činil 22 533 korun. Jedná se o tzv. střední hodnotu, takže polovina zaměstnanců bere víc a polovina méně. Medián meziročně roste o 6,5 procenta.

Muži mají značně vyšší mzdovou úroveň, v prvním čtvrtletí byl medián mezd žen 20 165 korun, naopak u mužů 24 570, uvedli statistici.

Nejvyšší mzdy jsou v Praze, kde ale jako v jediném z krajů meziročně klesly o 0,7 procenta na 32 934 korun měsíčně. Nejméně lidé vydělávají v Karlovarském kraji, a to 23 096 korun.