„O uznávání jízdenek se teprve začíná jednat a příslušné technické, ekonomické, organizační a další aspekty se budou teprve řešit,“ uvedl pro Novinky mluvčí Českých drah Petr Šťáhlavský. Podle mluvčího jsou ČD připraveny jednat za předpokladu, že jim budou uhrazeny objednatelem, tedy ministerstvem dopravy, veškeré dodatečné náklady spojené s vytvořením a provozem takového systému.

„Dohoda musí být také v souladu s platnými právními předpisy ČR, zejména se zákonem o ochraně hospodářské soutěže, a s tímto systémem musí souhlasit jak ostatní dopravci, tak ostatní objednatelé veřejné drážní dopravy, tedy kraje,“ dodal Šťáhlavský.

Jak mluvčí ČD připomněl, řeší se zde problematika, jejíž pravidla měl nastavit stát v minulosti, a to ještě před vpuštěním konkurence na koleje.

RegioJet i Leo Express jsou pro

„O tuto pro zákazníky jednoznačnou výhodu pro zjednodušení cestování usilujeme už tři roky. Oznámení o vůli nového vedení ČD jednat o vzájemné akceptaci jízdních dokladů tedy rozhodně vítáme,“ uvedl pro Novinky mluvčí společnosti RegioJet Pavel Halla, podle nějž to byl právě RegioJet, který inicioval jednání o vzájemném uznávání jízdenek.

RegioJet takovýto krok považuje za nevyhnutelný mimo jiné proto, že k jednotnému systému, a to nejen v železniční dopravě, směřuje také evropská legislativa.

Iniciativu ČD přivítal i další dopravce, společnost Leo Express. „Vzájemným uznáváním jízdného bude možné cestovat na jednu jízdenku s možností snadného přestupu mezi dopravci,“ uvedl mluvčí Leo Expressu Michal Kuzmiak s tím, že společnost je ve fázi obchodních jednání o podmínkách s dalšími dopravci.

Rozdílné jízdné nebo místenky

Věcí k řešení mezi jednotlivými dopravci ale rozhodně nebude málo. Půjde například o to, jak si za lístky budou navzájem platit. Jízdné je totiž u každého z nich rozdílné, navíc jsou všechny vlaky s výjimkou expresů ČD místenkové. To by proto znamenalo vzájemné propojení jejich systémů.

„Pokud jde o placení lístků, bude to mimo jiné řešit evropský rezervační systém,“ sdělil Halla. V souvislosti s případným propojením systému pak bude nutné realizovat celou řadu podpůrných IT a administrativních opatření. „Předpokládáme v tomto smyslu zapojení do řešení problematiky ze strany ministerstva dopravy,“ dodal Halla.

Jak doplnil Kuzmiak, cestující si zakoupí jedinou jízdenku ve své výchozí stanici a následně na základě reálného využití různých dopravců se částka spravedlivě rozdělí.

„Naše IT pracuje na definici rozhraní, přes které se propojí rezervační systémy jednotlivých dopravců,“ doplnil Kuzmiak.