Otázka na národnost je uvedena jako jedenáctá na zeleném Sčítacím listu osoby. Tato otázka je dobrovolná a každý má možnost rozhodnout se, zda se bude k nějaké národnosti chtít přihlásit. „Národnost je na rozdíl od jazyka nebo občanství otázkou pocitu a je na každém z nás, jestli budeme chtít do formulářů tento pocit uvést,“ vysvětlil Drápal.

V praxi tak bude možné uvést jednu národnost, dvě národnosti nebo neuvést národnost žádnou. Otázka na národnost je otevřená a nejsou u ní uvedeny žádné příklady vyplnění ani žádné zaškrtávací možnosti.

„To je jediné spravedlivé řešení vůči všem národnostem, ke kterým se budou lidé na území ČR hlásit. Pokud bychom uvedli tři nebo čtyři příklady, okamžitě by se mohli ozvat představitelé další skupiny, že je diskriminujeme, protože v uvedených příkladech nejsou. Žádné možnosti tak nenabízíme a každý napíše bez jakékoli nápovědy to, co cítí,“ uzavírá Drápal s tím, že takovéto řešení povede i k nejpřesnějším výsledkům.

Nepodcenit vyplnění národnosti

Cílem sčítání je reflektovat co nejpřesněji skutečnost, je proto ve vlastním zájmu každého, aby vyplnil, kým se skutečně cítí být. Pokud se tedy občan cítí třeba Moravanem, je důležité, aby to ve sčítacím listu uvedl.

Vyplnění národnosti je důležité především pro národnostní menšiny, jestliže se totiž v nějaké obci přihlásí ke stejné národnosti více než 10 % obyvatel, mohou podle zákona požadovat zavedení dvojjazyčných nápisů a zřízení výboru pro národnostní menšiny v obci.

Sčítání lidu proběhne v Česku koncem března letošního roku, konkrétně bude sčítání směřováno k půlnoci z 25. na 26. března. Poprvé v historii se budou sčítat všechny země Evropské unie ve stejný rok.