Hlavní obsah
Přístroj na měření tělesné radiace Foto: Jan Handrejch, Právo

Radon je větší hrozbou než radioaktivní mrak z Japonska

Spíše než japonského mraku s radioaktivním prachem z JE Fukušima by se měli Češi mít na pozoru před radonem ve svých domech a bytech. Ten na rozdíl od mraku z Japonska je v Čechách, Moravě a ve Slezsku všudypřítomný a trvalý.

Přístroj na měření tělesné radiace Foto: Jan Handrejch, Právo
Radon je větší hrozbou než radioaktivní mrak z Japonska

Radon jako přírodní vysoce radioaktivní plyn, který se váže na prach, přitom rozhodně není zdraví prospěšný. Například podle odborných odhadů se podílí až na 15 % případů rakoviny plic. Radon proniká do budov a bytů z podložních hornin a zemin.

V domech a bytech, kde je riziko výskytu větších a zdraví potenciálně škodlivých dávek radonu, bydlí podle odhadu expertů, kteří se zabývají protiradonovou ochranou, minimálně čtvrt miliónu lidí.

Česká republika patří mezi oblasti s největším výskytem radonu na světě. Obdobný problém jako my, mají pouze Švédsko, Finsko, jihozápadní Asie, Kanada, USA částečně Německo a Švýcarsko.

Průměr v ČR je dvakrát vyšší

Mezní „povolená“ dávka výskytu radonu se pohybuje do 200 tzv. becquerelů (Bq) v novostavbách a do 400 Bq na metr krychlový ve stávající zástavbě. Od této hranice by měla být v domech instalována protiradonová opatření. Zmíněný čtvrt milión lidí bydlí v domech a bytech, kde jsou dávky radonu vyšší než 400 Bq na metr krychlový.

Přístroje na zachytávání vzdušného prachu

Foto: Jan Handrejch, Právo

V České republice je v průměru dvakrát větší výskyt radonu než v ostatních částech Evropy.

Ozáření způsobené radonem je téměř u všech obyvatel ČR podle některých expertů trvale vyšší, než bylo u nás ozáření v roce 1986 po havárii černobylské jaderné elektrárny.

Radon je přírodní radioaktivní plyn, který vzniká ve všudypřítomných podložních horninách postupným velmi pomalým rozpadem uranu – 238 a následným relativně rychlejším rozpadem radia – 226. Z hornin vzlíná k povrchu a netěsnostmi, nekvalitně provedenými stavbami, studnami, vodou z nich, proniká do domů, bytů a uzavřených prostor. Pokud není zajištěna protiradonová ochrana, místnosti jsou jen složitě a málo větrané, dochází k jeho koncentraci do množství, kdy se může stát zdraví škodlivý.

Obrana existuje

Obrana proti radonu přitom existuje. Nejjednodušší je nestavět na pozemcích, kde z podloží pronikají velké koncentrace radonu. Pokud už se staví na takových pozemcích, je třeba podle intenzity výskytu a rizika stavbu opatřit mnoha způsoby protiradonové ochrany, betonovými protiradonovými deskami počínaje, po dokonalé odvětrávání.

Staré domy byly stavěny tak, že konstrukce, způsob vytápění, větrání podporovaly přirozenou cirkulaci vzduchu. Nové typy vytápění, potřeba šetřit energiemi, vedla k tomu, že místnosti se utěsňují, odvětrávají uměle, nedostatečně, což může v rizikových oblastech koncentraci nebezpečného radioaktivního plynu prudce zvýšit.

Stát si je vědom nebezpečí radonu, v ČR je běžně na internetu přístupná mapa radonového výskytu.

Na potřebu měřit výskyt radonu a v souvislosti s tím přijímat preventivní stavební opatření pamatuje stavební zákon, atomový zákon, zákon o radiační ochraně a tzv. radonový program. Prověření radonového nebezpečí musí tvořit součást stavebního řízení a povolení. Žel podle praxe je nebezpečí způsobené pronikáním radonu velmi často podceňováno jak stavebníky, tak úřady a zákony na ochranu před radonem jsou obcházeny. Na to, zda se vyskytuje či nikoli v domě, bytě radon by si měl dát pozor každý, kdo jakýkoli dům kupuje.

yknivoNumanzeSaNyknalC
Sdílejte článek

Reklama

Výběr článků