„Dnes tento stav pouze musím vzít na vědomí, akceptovat ho, protože de iure je pro mě neměnný,” řekla serveru pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová.

Na Vrchním státním zastupitelství v Praze je podíl bývalých komunistů nadprůměrný, dosahuje 30 procent. Podle Bradáčové je to při pohledu do historie logické, Vrchní státní zastupitelství v Praze vzniklo transformací z Generální prokuratury a Hlavní vojenské prokuratury, řada státních zástupců, dřívějších prokurátorů, byla členy KSČ.

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová

Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová

FOTO: Milan Malíček, Právo

Naproti tomu státní zastupitelství v Olomouci a v Brně vznikla jako dva nově se koncipující úřady. V Olomouci podíl činí deset procent, ze 32 žalobců jsou tři bývalí komunisté.

Mezi šéfy obvodních a okresních státních zastupitelství je podíl bývalých členů KSČ dvakrát vyšší než mezi řadovými žalobci. Ti jsou přitom šéfům příslušného státního zastupitelství přímo podřízeni. Často také rozhodují s konečnou platností. Nejvyšší podíl bývalých členů KSČ je na okresních státních zastupitelstvích v Třebíči (čtyři ze šesti), v Chrudimi (dva z pěti) a v Sokolově (čtyři z deseti). Naopak ve Znojmě, Žďáru nad Sázavou nebo v Praze 2 nepůsobí mezi zástupci žádný exkomunista.

Starší ročníky s kariérním postupem

Na Nejvyšším státním zastupitelství je podíl bývalých komunistů nadprůměrný: 16 z 57, to je 28 procent. Podle nejvyššího státního zástupce Pavla Zemana je výskyt bývalých členů KSČ v justičním aparátu důsledkem postoje, který česká společnost ke komunistickému režimu a jeho představitelům zaujala.

„Nedošlo k zákazu komunistické strany v devadesátých letech, nedošlo k tomu, že by se členové KSČ jakýmkoliv způsobem diskriminovali v přístupu k nějakému zaměstnání či profesi. Tím je tedy umožněno, aby i nadále pracovali v jakýchkoliv pozicích,” řekl Radiožurnálu Zeman.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman

FOTO: Jan Handrejch, Právo

Podle ministerstva spravedlnosti je vyšší podíl bývalých komunistů na vyšších pozicích logický. U vyšších stupňů státních zastupitelství pracují zpravidla starší ročníky, jež se kariérním postupem dostávají na vyšší pozice. Ministerstvo zdůraznilo, že řadové členství v KSČ nebylo a není omezujícím faktorem pro výkon veřejné funkce.

Prošli prověrkami

Prokurátoři i soudci prošli na začátku 90. let prověrkami, takzvanými renominačními procesy, které měly podle serveru nejoddanější komunistické kádry z justice odstranit. Jejich součástí byla i povinnost předložit lustrační osvědčení. Jeho majitelé by neměli být příslušníky ani spolupracovníky StB, funkcionáři KSČ od okresního tajemníka výš, příslušníky Lidových milicí ani členy akčních výborů či prověrkových komisí.

Soudci a žalobci, kteří prověrkám odolali, na svých místech často pracují dodnes. A mnozí ve svobodných poměrech povýšili, dodává iRozhlas.cz.