Plně peněžitá dávka se vrátí lidem nad 70 let a lidem s těžkým zdravotním postižením. Pouze peníze budou již dostávat také lidé v pobytových zařízeních sociálních služeb. Dále budou mít výjimku z výplaty části dávky v poukázkách lidé s příspěvkem na živobytí do 500 korun měsíčně, lidé, kteří jsou celý měsíc v nemocnici, lidé s omezenou svéprávností, lidé s nejtěžším zdravotním postižením a invalidé ve třetím stupni. Úřady práce by také nemusely dávat poukázky v případech „hodných zvláštního zřetele“.

Poukázky, za něž lze nakoupit potraviny a další základní potřeby, mají bránit zneužívání dávek na pořizování alkoholu či tabákových výrobků. Změnu normy prosadil Senát.

Zrušení Fondu národního majetku

Prezident podepsal rovněž novelu zákona o zrušení Fondu národního majetku, která umožní vládě využívat peníze z takzvaného fondu privatizace ve státním rozpočtu, a to bez určení konkrétního účelu. [celá zpráva]

Další podepsanou normou je novela zákona o daních z příjmů, díky níž budou čeští lodníci pracující v Nizozemsku výhodnější daňové podmínky pro platbu daní v Česku než dosud.

Poslední novelou, kterou prezident před nadcházející dovolenou podepsal, je norma o dluhopisech, která má hlavně zatraktivnit hypoteční zástavní listy jako instrument pro investory a odstranit nedostatky dosavadní právní úpravy.