„Nesouhlasím s tím, že jsou dnes svobody ohroženy. Každý si dnes může říkat a psát, co chce, každý si může založit stranu nebo hnutí nebo změnit své volební preference,” zdůraznil Babiš.

Video

Dav vypískal Andreje Babiše před začátkem pietního aktu

„Svoboda a demokracie jsou především o tom, že umím uznat, že má někdo právo na jiný názor nebo preferenci,” dodal premiér.

Rok 1968 byl mezník

Premiér se v úvodu pustil do historického exkurzu. „V naší historii jsou mezníky, které ovlivnily životy lidí na dlouhou dobu. Rok 1968 mezi ně nepochybně patří,” uvedl.

„V Československu počátkem roku vznikl takzvaný obrodný proces, který strhl celé generace k hledání nového, svobodnějšího, spravedlivějšího a otevřenějšího společenského systému,” řekl dále Babiš.

Video

Záznam: Pietní akt u budovy Českého rozhlasu

„Vpád vojsk států Varšavské smlouvy nakonec u nás reformní proces a liberalizaci společnosti ukončil. Posléze byly ze strany normalizátorů zastaveny všechny snahy o změnu k lepšímu. Potlačení pražského jara poznamenalo životy našich lidí na mnoho dalších let,” dodal premiér.

Babiš vyjádřil úctu obráncům Rozhlasu

Babiš vzpomněl i obránce budovy Českého rozhlasu, na které sovětští vojáci stříleli. „Dovolte mi na tomto místě vyjádřit mou úctu a obdiv těmto obráncům a vlastencům, kteří neváhali nasadit za svobodu a vlast i své životy,” řekl premiér.

Poté Babiš volně přešel k listopadovým událostem roku 1989 a hledání podobností s liberalizačním procesem roku 1968. Dále pokračoval shrnutím polistopadového vývoje.