Na jeho místo si původně brousilo zuby Stavební bytové družstvo Svatopluk, které je druhým největším věřitelem H-Systemu s pohledávkou přes 453 miliónů korun. Jeho zástupce Ivan Král považuje rozhodnutí soudu za neuvěřitelné. „Mělo by to naprostou logiku, kdybychom tam měli také nějaké zastoupení,“ řekl Právu Král.

Z věřitelského výboru se minulý týden nečekaně po dvaceti letech částečně stáhli zástupci státu. Odchod totiž oznámil Finanční úřad pro Prahu-západ. Soudkyně Helena Felcmanová nyní rozhodla, že novým členem výboru bude Rozsypal. Ten byl zvolen náhradníkem věřitelského výboru na schůzi věřitelů již v roce 2000.

„Soudu není známo, že by byl ve střetu zájmů s většinovým zájmem věřitelů (...), a on sám potvrdil, že jeho zájem účastnit se práce ve věřitelském výboru stále trvá,“ napsala soudkyně do usnesení, na jehož základě byl jmenován do funkce.

Důležitý orgán

Věřitelský výbor je důležitý orgán, který schvaluje či zamítá veškeré dohody mezi konkurzním správcem a majiteli pohledávek vůči zkrachovalé společnosti, která aktuálně dluží přes 1,865 miliardy korun.

Právo zjistilo, že Rozsypal je ve výboru druhým zástupcem sdružení Maják, které přitom zastupuje menší počet poškozených klientů H-Systemu. „Byl členem prvního výboru za pana doktora (Karla) Kudláčka a zdokumentoval kompletně podvody, které tam tenkrát byly,“ potvrdila Právu Jitka Drunecká, která je dalším členem věřitelského výboru z téhož sdružení.

Věřitelskému výboru předsedá právník Petr Pavel a zastupuje v něm majitele největší pohledávky, firmu Gomanold, která si nárokuje 1,077 miliardy korun. Dál je ve výboru zástupce firmy Sweco Hydroprojekt, Česká správa sociálního zabezpečení a zmínění členové Majáku – Drunecká a Rozsypal.