Současně by měl zaplatit škodu způsobenou městu ve výši 23,08 milinú korun. Rozsudek dosud nenabyl právní moci, neboť obžalovaný i státní zástupce si ponechali lhůtu na možné podání odvolání.

Malíř stanul u soudu kvůli nevýhodnému odkupu parkovacího domu, vystavěného soukromou firmou na místě bývalé mlékárny nedaleko královéhradeckého hlavního nádraží. Za parkovací dům dal Hradec před osmi lety 75 miliónů korun. Podle revizního znaleckého posudku však činila obvyklá cena takové nemovitosti 41,6 miliónu. V parkovacím domě také bylo údajně méně parkovacích státní, než s kolika počítala původní dokumentace. Podle soudu tak způsobil obžalovaný škodu zhruba 25 miliónů korun, město ale požadovalo pouze zmíněných 23 miliónů.

Myslím, že není obvyklou činností zastupitelů postupovat tak, aby vědomě předražovali konkrétní projektystátní zástupce Petr Kouble

Kauza se u hradeckého soudu objevila už podruhé. Podle původního rozsudku, potvrzeného i odvolacím Vrchním soudem v Praze, se neprokázalo, že by obžalovaný městu škodu způsobil. Proti zprošťujícím verdiktům však podal státní zástupce dovolání a Nejvyšší soudBrně rozsudky zrušil a vrátil věc zpět k prvoinstančnímu soudu.

„Samozřejmě se teď nemůžu vnitřně ztotožnit s tím rozsudkem, cítím tam určitý rozpor v tom úmyslu a pak tom vlastním zdůvodnění výše trestu,“ vysvětlil obžalovaný, proč zvažuje podání odvolání.

„Vždy jsem dával k dispozici ty informace, které jsem v dané chvíli k dispozici měl, a v některých věcech, jako byly výměry pozemků, výkresové záležitosti, které třeba nebyly v době projednávání k dispozici, tak samozřejmě v rámci kompletace jsem předpokládal, že bude zkontrolováno,“ řekl Malíř a upozornil, že není jediným komunálním politikem, který se ocitl na lavici obžalovaných.

„Nejsem sám”

„Nejsem sám, s různými typy trestu i osvobozujícími rozsudky odcházejí v těchto letech od soudu komunální politici, radní, zastupitelé, ale i úředníci. Řada těch trestných činů má stejný charakter. Po několika letech je zpracován znalecký posudek, ten konstatuje, že město mohlo pořídit něco levněji nebo prodat dráž, rozdíl se určí jako škoda a je na soudu, jak to posoudí,“ dodal Malíř

„Předně vítám, že padl výrok o vině. Je na místě připomenout, že ten projekt byl předražen o nejméně 25 miliónů, čili nikterak bagatelně. Obžalovaný toto aktivně prosazoval, používal zkreslenou argumentaci, z toho pohledu by měl nést odpovědnost v trestní rovině. Rozhodně nejde o kriminalizaci nějakého běžného jednání, běžné činnosti zastupitelů,“ uvedl státní zástupce Petr Kouble.

„Myslím, že není obvyklou činností zastupitelů postupovat tak, aby vědomě předražovali konkrétní projekty. Kdy takto postupovat nebude, nemá se čeho bát,“ uzavřel státní zástupce.