Zeman generálnímu tajemníkovi, který čínské komunisty povede dalších pět let, „vyslovil podporu v otázce čínské ekonomiky”.

„Věřím, že nastoupený trend důrazu na spotřebu, služby a inovace za současného procesu restrukturalizace některých průmyslových sektorů povede ke zkvalitnění růstu,” uvedl Zeman, který zároveň ocenil „ustavené strategické partnerství”

Čínský prezident je oficiálně nositelem vlastní myšlenky. Si se tak stal nejvlivnějším čínským předákem po Mao Ce-tungovi. Se zapsáním „Myšlenky Si Ťin-pchinga” do stanov strany souhlasilo přes dva tisíce delegátů jednomyslně. [celá zpráva]