Nově zvolený rektor by se měl čtyřleté funkce ujmout v únoru 2018 po jmenování prezidentem. Mezi jeho hlavní úkoly bude patřit zejména dokončení příprav a nastartování nové struktury studijních oborů v souvislosti s novelou vysokoškolského zákona a novým nastavením akreditačního procesu.

Akreditace u stávajících studijních programů a oborů budou postupně končit v rozmezí let 2019 až 2024. Univerzita Karlova požádala minulý týden jako první vysoká škola o institucionální akreditaci.

Zimu, který byl před rokem 2014 děkanem 1. lékařské fakulty, navrhlo do volby devět ze 17 fakult, které univerzita má. Černého nominovaly senáty přírodovědecké a filozofické fakulty.

Zima povede školu, na které bylo loni zhruba 49 000 studentů a asi 11 400 zaměstnanců, do roku 2022, kdy skončí jeho druhé funkční období. V dalším klání už do čela téže univerzity kandidovat nemůže, stanovuje zákon.