Jedním z důvodů, proč se zrychlují soudní řízení, je podle Pelikána adresné navýšení počtu soudců. Druhým je změna advokátního tarifu, která snížila počet takzvaně bagatelních sporů. Například jde o žalobu nemocnice kvůli nezaplaceným třiceti korunám.

„Před námi je dořešení těch nejhorších okresů, jako jsou Chomutov a Brno-město. Máme tam asi čtyři nebo pět okresů, kde máme velký problém a všechna ta čísla jsou špatně,” uvedl Pelikán. Je přesvědčen, že se tyto oblasti musí personálně posílit.

„Víme, jak na to, ale ještě to bude chvíli trvat. Jsou tam staré věci,” dodal.

Ze statistiky také vyplynulo, že zatímco u okresních soudů převažuje počet žen v talárech, u vrchních soudů a u Nejvyššího soudu jich je menšina. „Ženy nemají v české justici rovné příležitosti s muži,” potvrdil zjištění Pelikán.