„Do kostela chodí na Vánoce především lidé, kteří věří v boha, ale návštěva kostela patří k vánočním zvykům i u téměř třetiny rodin těch, kteří spíše v boha nevěří, a dokonce i u některých, kteří rozhodně věřící nejsou,” uvádí STEM.

Za věřící se letos označilo 35 procent lidí. V roce 1995 to bylo 39 procent respondentů a poté jejich počet až do roku 2012 zvolna klesal až na 30 procent. Od tohoto data lze pozorovat opětovný pozvolný nárůst.

Vztah Čechů k víře (v procentech)
  2011 20122013
2015
2016
věří
 32 3034
33
35
určitě nevěří
 42 4238
41
40
zdroj: STEM

Množství těch, kteří tvrdí, že v boha nevěří, se v posledních letech pohybuje kolem 40 procent. Mezi věřícími převažují ženy, lidé nad 60 let a obyvatelé moravských krajů.

Průzkum se konal od 30. listopadu do 12. prosince a zapojilo se do něj 1020 respondentů.