Tadeášova diagnóza zněla DMO kvadruparéza a další centrální porucha zraku a astigmatismus. Přestože se Tobiškovým doslova zhroutil svět, rozhodli se, že nebudou jen přihlížet, ale pokusí se synovi udělat život lepším. Roztočil se kolotoč rehabilitací a cvičení. Dnes chodí Tadeáš do první třídy základní školy s asistentkou pedagoga.

„Samostatně umí ovládat mechanicky vozík, nepotřebuje pleny, nají se sám s malou dopomocí lžící. Bez problémů se domluví. Problém má s jemnou motorikou a psaním,“ řekla Tadeášova matka Novinkám s tím, že s každým novým synovým pokrokem se zvyšují naděje na lepší život.

„Můj cíl není, aby Táďa chodil, i když by to bylo skvělé, ale aby mohl vést co nejsamostatnější život a nebyl odkázán ve všem na pomoc ostatních,“ řekla Kateřina Tobišková.

Tadeáš si kromě školy nejvíce užívá čas s hračkami.

Tadeáš si kromě školy nejvíce užívá čas s hračkami.

FOTO: Novinky.cz

Pomoc ostatních

Rodina se snaží synovi dopřát veškeré vymoženosti techniky, aby se zvýšila jeho naděje na samostatný život. Jenže bez finanční pomoci zvenčí by to nezvládla.

„Některé věci jsme samozřejmě schopni zajistit sami, ale například sedačka do auta, různé rehabilitační pobyty a hlavně vozík jsme sami schopni zafinancovat nebyli. Hodně nám pomáhá Nadační fond pro předčasně narozené děti, který nám letos pomůže vybrat peníze na nový mechanický vozík, který Tadeáš potřebuje,“ svěřila se Tobišková s tím, že tento fond je jediný v Česku, který přispívá konkrétním rodinám na konkrétní potřebu.

„Budeme organizovat veřejnou sbírku na nákup vozíčku. Do té se mohou zapojit všichni na www.darujspravne.cz,“ potvrdila výkonná ředitelka fondu Lenka Hrabovská.