Ve svatovítské katedrále měl být co nejvěrněji zopakován ceremoniál, který se konal 2. září 1347 v románské Spytihněvově bazilice svatého Víta na Pražském hradě. Celebroval ho tehdy první pražský arcibiskup Arnošt z Pardubic.

Korunovace byla posvátným obřadem, král byl nejen korunován, ale také pomazán. "K této rekonstrukci se čerpalo především z korunovačního řádu, který máme v edicích. Samozřejmě to byla také třeba kronika Přibíka Pulkavy z Radenína, kde je právě ten přemyslovský obřad s mošnami a střevíci," řekl historik a prorektor Univerzity Karlovy Jan Royt.

Musely se doplňovat především zpěvy, proto autoři scénáře při přípravě rekonstrukce spolupracovali také s hudebními historiky. Obřad, při němž zaznívala tehdejší čeština i latina, se protáhl na dvě hodiny. Herci museli improvizovat, když se jim zamotaly střapce u repliky pláště, který si měl Karel obléci. Nakonec zakročil samotný "Karel" a silou střapce uvolnil.

Pak dostal Karel na hlavu repliku svatováclavské koruny a byla korunována také jeho choť Blanka z Valois. Z katedrály se průvod vydal z Hradčan do historického centra Prahy a skončil v Rytířské ulici. Královský pár se poté vrátil na Staroměstské náměstí, kde mu šlechtici a zemští držitelé složili slib věrnosti.

Stejně jako v sobotu se také v neděli konal středověký jarmark v Karolinu, které je historickým sídlem Univerzity Karlovy. Nejstarší česká vysoká škola si 700. výročí narození svého zakladatele připomínala řadou událostí. "Tento ceremoniál byl určen i pro širší veřejnost," uvedl Royt. Lidé mohli přímý přenos rekonstrukce korunovace sledovat na velkoplošné obrazovce na Hradčanském náměstí.