Podle společnosti Pražské vodovody a kanalizace (PVK) bezprostřední nebezpečí dalších propadů nehrozí. „V současné chvíli se provádějí průzkumné práce, na místě je georadar, který mapuje statiku okolního terénu. Po průzkumu bude vypracován projekt na sanaci havárie,“ uvedla pro Novinky ředitelka komunikace PVK Marcela Dvořáková.

K propadu došlo v úterý 26. července kolem 18. hodiny

K propadu došlo v úterý 26. července kolem 18. hodiny.

FOTO: TSK

Několikametrový kráter na vozovce vznikl v důsledku přívalových dešťů. „Voda vymlela pod vozovkou kavernu a zbortilo se několik metrů stoky. Jde o zděnou stoku vejčitého tvaru,” uvedla za PVK Dvořáková.

Dopravní značení upozorňuje na uzavírku, která potrvá do pátku 29. července. „Oblastní správce nás informoval, že následné opravy potrvají minimálně měsíc,” uvedla tisková mluvčí Technické správy komunikací (TSK) Barbora Lišková.

Vysočanská ulice bude uzavřena minimálně měsíc

Vysočanská ulice bude uzavřena minimálně měsíc.

FOTO: Mapy.cz

„Havárie nemá vliv na odvádění odpadních vod. To bylo přesměrováno a zajišťují ho boční stoky. Škody půjdou do desítek miliónů korun,“ popsala Dvořáková.

Zastávka Nad Jetelkou, v jejíž úrovni k propadu došlo, je zrušena. Proto byla obousměrně zřízena zastávka „Krocínka“ v ulici Nad Krocínkou. Týká se to autobusových linek číslo 136, 158, 177, 183 a 195. Předpokládané obnovení běžného provozu bude upřesněno na webových stránkách dopravního podniku v sekci mimořádné události.

Ve středu se začalo se zásypem kaverny. „Odpoledne byla kaverna stabilizovaná z asi 90 % zásypem, následuje hutnění a příprava na uzavření propadu betonovou deskou, která následně umožní staveništní dopravu,” doplnila Dvořáková.

Vzniklý kráter měl velikost cca 8x4 metry

Vzniklý kráter měl velikost cca 8x4 metry.

FOTO: TSK