Zásady územního rozvoje Středočeského kraje jsou závazným dokumentem pro obce, které nemají koridor vymezen. Budou je muset zapracovat do svých územních plánů. Současně může Ředitelství silnic a dálnic pokračovat v přípravě projektové dokumentace D3 a s ní související Václavické spojky, která má na budoucí dálnici přivést dopravu z Benešova.

Soud v minulosti koridor D3 a Václavické spojky ze zásad územního rozvoje vyškrtl. Poukázal na to, že chybělo hodnocení kumulativních a synergických vlivů na životní prostředí a lidské zdraví. Kasační stížnost Středočeského kraje pak byla zamítnuta. Hejtmanství mělo ve zrušené části zásady znovu vydat, tentokrát už s hodnocením vlivů.

Kritici totiž tvrdí, že stát dává přednost průtahu turisticky atraktivnímu Posázaví před alternativní trasou, která by vedla průmyslovou zástavbou. Mají také obavy z toho, že kolem dálnice nekontrolovatelně porostou logistická a nákupní centra. Celková délka tahu dálnice D3 a navazující rychlostní silnice R3 mezi Prahou a státní hranicí s Rakouskem je přibližně 171 kilometrů. Pro jižní Čechy je to prioritní dopravní stavba.