Vysoká absence politiků na čtvrtečních pravidelných interpelacích patří již ke koloritu Sněmovny. Tentokrát však poslanců nebylo dost ani na to, aby mohla schůze v rámci procesních pravidel pokračovat podle stanoveného programu. Předsedající Petr Gazdík četl seznam omluvených dlouhé minuty, na tabuli se počet přihlášených od rána pohyboval mezi 30 až 50 poslanci.

Kolem 11. hodiny se ukázalo, že odpolední interpelace se budou muset zrušit. Zvolení ověřovatelé schůze totiž během jednání odešli a nesešlo se dost poslanců na to, aby byla komora usnášeníschopná, a mohla tak odhlasovat nové ověřovatele. Ti jsou zapotřebí mimo jiné pro to, aby vylosovali pořadí interpelací, a to podle jednacího řádu v 11.30 hod.

Vzhledem ke zrušeným interpelacím tak Gazdík přerušil celou schůzi a poslanci mohli jít domů.

„Oni se před námi prostě schovávají, já tomu nerozumím,“ rozhořčil se ještě před ukončením schůze směrem k prázdným ministerským lavicím předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Z vlády byli v tu dobu přítomni pouze premiér Bohuslav Sobotka a ministr dopravy Antonín Prachař.

Sobotka pak v nadsázce navrhl procesní změnu, aby se propříště nečetl seznam omluvených poslanců, ale těch, kteří dorazili. Zabralo by to podle něj méně času a ještě by se to dalo chápat jako pozitivní ocenění těch, kteří chodí na schůze.