Hájek svůj záměr nepřevzít ocenění sdělil nejprve v telefonickém rozhovoru s šéfem hradního protokolu Jindřichem Forejtem.

"Na základě jeho písemného vyjádření, které zaslal po uvedeném telefonátu panu prezidentovi, se prezident republiky rozhodl, že žádost pana Hájka, aby mu státní vyznamenání České republiky pro jeho otce bylo doručeno poštou / kurýrem, je zarážející a projevující neúctu k samotnému ocenění," napsala Burianová. "Další postup vedoucí k udělení státního vyznamenání byl zastaven," dodala.

Hájek ve čtvrtek serveru Revolver Revue sdělil, že jeho účast na slavnostním aktu mu nepřipadala vhodná vzhledem k současným aktivitám prezidenta republiky. Zeman podle něj používá všechny síly, aby "zesměšnil nebo podrazil" politické i osobní konkurenty. Hájek chtěl získat vyznamenání alternativním způsobem. Uvedl, že jeho přítomnost snad není rozhodující, když vyznamenání má být uděleno posmrtně jeho otci.

"Na to mi ředitel protokolu odpověděl, že v takovém případě vyznamenání uděleno nebude. To je pozoruhodné: ocenění in memoriam tedy není udělováno na základě zásluh zesnulé osobnosti, ale na základě ochoty pozůstalých účastnit se předávacího aktu," řekl Revolver Revue Hájek.

Podle Burianové nejprve syn jednoho z prvních mluvčích Charty 77 záměr prezidenta ocenit svého otce přivítal. "Pan Hájek byl mile překvapen a poskytl poštovní adresu pro zasílání písemného vyrozumění," řekla Burianová. Později ale změnil názor.

Jiří Hájek (1913 až 1993) byl československý politik, do roku 1970 člen KSČ. Na podzim 1968 byl zbaven všech funkcí poté, co jako ministr zahraničí ČSSR vystoupil v Radě bezpečnosti OSN proti srpnové okupaci země armádami Varšavské smlouvy. V roce 1977 patřil spolu s Václavem Havlem a Janem Patočkou k prvním mluvčím Charty 77.

Na protest proti Zemanovým krokům ocenění nepřevzal také hudebník Vladimír Mišík. Prezidentovi své rozhodnutí oznámil v dopise. Mnohým lidem vadilo, že Zeman na slavnostní předávání státních vyznamenání ve Vladislavském sále Hradu nepozval dva rektory. Na protest do Prahy nepřijela řada jejich kolegů. Slavnosti se neúčastnili také někteří politici.