Na 76. kilometru D1 směrem na Brno se ukazují první problémy. Pokud by řidiči poslechli dopravní značení, dostali by se tam, kde by je stavbaři viděli jen neradi.

„Jedním z indikovaných problémů na 76. kilometru dálnice směrem na Brno je špatně namalované vodorovné dopravní značení, které nenavádí řidiče tak, jak by mělo. Řidič by měl jet doleva, ale dopravní značení říká, že dva pruhy zůstávají vpravo. Toto značení tedy navádí řidiče do prostor, kudy jezdit nemá,“ upřesňuje vedoucí Oddělení silničního správního úřadu a člen krizového štábu pro uzavírky Ján Skovajsa.

D1 km 76 (směr Brno)

D1 km 76 (směr Brno) - vodorovné značení ukazuje vpravo dva jízdní pruhy, ve skutečnosti je průjezdný jen ten levý.

FOTO: Novinky

Pětičlenný kontrolní tým ministerstva dopravy a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) vznikl v srpnu poté, co jedna z uzavírek způsobila 26kilometrovou dopravní zácpu. Ministrovi Zdeňku Žákovi tehdy došla trpělivost. [celá zpráva]

Pondělní kontrolní akci, přineslo oznámení o špatně značené uzavírce na 90,5. kilometru dálnice. Jízda ale ukázala, že problémů je víc.

„Dalšími běžnými nešvary našich uzavírek jsou špatně umístěné vodící desky na dálnici, které mají navádět řidiče do jízdního pruhu. Zde, na 81,5. kilometru směrem na Brno, jsou závady dvě - posunutá vodící deska mimo prostor, kde má být umístěna a vodící deska, která je otočena špatným směrem. Ukazuje do prostoru staveniště, nikoliv do prostoru jízdního pruhu, kde se má řidič pohybovat se svým vozidlem,“ pokračuje Skovajsa.

D1 km 81,5 (směr Brno)

D1 km 81,5 (směr Brno) - vodící deska otočená špatným směrem.

FOTO: Novinky

Předem hlášené místo problému, 90,5. kilometr na křižovatkové větvi od Humpolce na Prahu, odhalilo špatnou dopravní značku.

„V místě stále probíhá uzavírka z důvodu výměny povrchu dálnice. Umístěná dopravní značka řidiči signalizuje, že bude najíždět přímo bez připojovacího pruhu do průběžného jízdního pruhu. Tento stav ale neodpovídá skutečnosti. V dané fázi uzavírky funguje standardní připojovací pruh.“

D1 km 90,5 na křižovatkové větvi (směr Humpolec - Praha)

D1 km 90,5 na křižovatkové větvi (směr Humpolec - Praha)

FOTO: Novinky

Špatně namalované dopravní značení, nebo nesprávné umístění dopravní značky, nejsou natolik závažné, aby byly bezprostředním ohrožení bezpečnosti. Pokud by se jimi ale řidiči „slepě řídili” mohli by se minimálně dostat do nepříjemné situace.

Členové krizového štábu vždy po kontrolních akcích zapíší veškeré chyby, zjistí případný zdroj nedostatku a pak řeší problém s tím, kdo za něj odpovídá. V některých případech může vyřešit problém na místě sám. Chyby by se měly napravit do několika hodin.

„Hledání viníků je vždy složité. Je potřeba zkontrolovat, zda značení skutečně odpovídá projektu. Pokud neodpovídá, je potřeba vyzvat zhotovitele dopravního značení k tomu, aby chyby odstranil a napravil. V případě, že je vadný projekt, je potřeba se zamyslet, jaké změny přijmout. Všechny změny musejí probíhat téměř okamžitě po jejich odhalení,“ doplňuje Skovajsa.

Ministr dopravy Zdeněk Žák už dřív uvedl, že pokud krizový štáb zjistí zbytečné uzavírky a firma, která za ně zodpovídá, odmítne vyjít vstříc, bude zveřejňovat viníky.