Připravovaná novela má zamezit daňovým únikům při obchodu s pohonnými hmotami, které podle státních úřadů dosahují hodnoty pět až osm miliard korun ročně. Kauce ve výši 20 miliónů korun má omezit vznik a zneužívání účelově založených firem, které se podílejí na daňových podvodech.

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) v dopisu poslancům uvedl, že zavedení kauce ve stanovené výši může vést ke skokovému snížení počtu firem na trhu, a tím i k vytvoření oligopolu.

"Takový trh je poté náchylnější k utajeným jednáním, což může mít negativní dopad jak na spotřebitele, tak na vývoj celého odvětví," napsal Rafaj. Zároveň uvedl, že na trhu s pohonnými hmotami v Česku jsou lepší soutěžní podmínky než v okolních státech.

Diskriminace trh poškodí

Jednotná výše kauce by podle Rafaje znamenala nerovnoměrnou zátěž pro jednotlivé firmy na trhu, protože ty mají různý obrat a různou tržní sílu. "Taková povinnost tedy může působit diskriminačně a vést k narušení soutěže na trhu pohonných hmot, není přitom zjevné, že právě zavedení takové povinnosti je nezbytné k ochraně legitimních zájmů České republiky," napsal předseda ÚOHS.

Novela zákona, včetně stanovených kaucí, by měla dopadnout na řetězové prodeje pohonných hmot mezi řadou propojených firem, z nichž jedna neuhradí daň z přidané hodnoty, ale další jako kupující uplatní na státu nárok na odpočet daně. Jiné firmy třeba zbankrotují předtím, než mají daň uhradit.

Poslanci v únoru schválili zákon v prvním čtení, v dubnu ho pak podpořil hospodářský výbor sněmovny. Na květnové schůzi se očekává konečné rozhodnutí o novele.