Právě problémy s výkupy pozemku zastavily dostavbu dálnice pouhých 3,7 kilometrů před Hradcem. K dohodě s farmářkou Ludmilou Havránkovou o výkupu jejích pozemků došlo po mnoha letech již v roce 2011.

Ukázalo se však, že stále není dořešen poslední pozemek, který vlastní Havránková spolu se svou sestrou Jaroslavou Štrosovou. Ta se rozhodla, že zhruba čtvrthektarový pozemek státu daruje. „V jednu chvíli se již zdálo, že je celá záležitost vyřešená, ale darovací smlouva nebyla loni ministerstvem financí z formálních důvodů uznána a bohužel se již nepodařilo tento akt dokončit. Přesto stále jednáme a snažíme se o smírné řešení,“ dodal Mayer, který připustil, že krajním řešením je i vyvlastnění.

Po majetkoprávním vyřešení pozemku sice bude zřejmě nutné zažádat o nové stavební povolení, ale to by již neměl být podle ŘSD problém.

Jako první přemostění

Na zbývající úsek již ŘSD stavební povolení obdrželo. „Uskutečnil se také archeologický průzkum, nyní zbývá pouze uzavřít dodatek smlouvy se zhotovitelem. K tomu by mělo dojít během dubna,“ věří Mayer, že zahájení dostavby již nic nezabrání.

Jako první se začne budovat přemostění železniční trati. „Z konstrukčního hlediska bude složitá stavba křižovatky v hradeckých Kuklenách. Proto předpokládám dokončení stavby v roce 2015,“ dodal Mayer. Dostavba by měla stát asi 1,5 miliardy korun.