Lišty mají navíc další plus - podobně jako železniční přejezdy nebo pouliční lampy dokážou přispět k co nejvčasnějšímu zásahu zdravotníků, hasičů či policistů na místě havárie.

„Každá lišta nese řádně vyznačený unikátní kód, který po nahlášení do českého Integrovaného záchranného systému umožní přesně identifikovat místo nehody,“ říká Jiří Chvalina z ArcelorMittal Distribution Solutions.

O dalším osudu retroreflexních lišt na českých silnicích rozhodnou výsledky pilotního provozu. „Rok teď budeme sledovat, jaký vliv na viditelnost a životnost retroreflexních lišt mají povětrnostní podmínky nebo zimní údržba pozemních komunikací,“ dodává Chvalina.

Retroreflexní lišty, mající zvýšit bezpečnost na silnicích

Retroreflexní lišty mající zvýšit bezpečnost na silnicích

FOTO: ArcelorMittal Distribution Solutions

Po následném vyhodnocení budou lištami, na které je možné umisťovat také výstražné znaky či nápisy, osazena svodidla na dalších nebezpečných úsecích na území České republiky.

Video

Crash testy nového typu svodidla AM

Video

Crashtest svodidla