„Je dobře, že se stížnosti podaly, aniž bych chtěl nějak předjímat výsledek. Ústavní soud (ÚS) je v tomto případě nevyzpytatelný. Je to bezprecedentní případ, amnestie zatím nikdy nebyla napadena. Na jedné misce vah bude zájem poškozených a na druhé právo prezidenta vyplývající z Ústavy. Samozřejmě že poškozený nemusí uplatňovat svůj nárok jen v trestním řízení, nezapomínejme, že i v trestním rozsudku může být poškozený odkázán s náhradou škody do civilního řízení,“ prohlásil Zeman.

Nejvyšší žalobce upozornil na fakt, že když kauza trvá více jak osm let, což je hranice amnestie, neznamená, že by byly nutně na straně státního zastupitelství prodlevy. „Na poradě s krajskými státními zástupci jsme si řekli, že tam, kde se domníváme, že rozhodnutí o zastavení trestního řízení není v souladu s amnestií, budou státní zástupci podávat stížnosti,“ potvrdil Zeman.

„Pokud by totiž ÚS amnestii nebo její část zrušil, s pravomocně rozhodnutými věcmi už by to nic neudělalo. Proto je důležité, aby kauza nenabyla právní moci,“ dodal Zeman.

Amnestie je otázka výkladu, míní Zeman

Jakými prostředky bude ale státní zastupitelství napadat zastavení kauz, nechtěl Zeman prozradit. „Nechceme odkrývat karty, těch aspektů u článku dva je tam více. Text například hovoří o trestním zákoníku, zatímco dříve tu byl trestní zákon. Je naivní si představovat, že ty kauzy byly spáchány jedním útokem, mohlo být mezitím časové rozpětí. Těch věcí je tam více, byť ten text amnestie se zdá být jednoduchým. Je to potom otázka výkladu,“ upozornil Zeman.

Podle jeho odhadu by se zastavení mohlo týkat 100 až 150 kauz. „Bohužel tomu nepředcházel žádný průzkum, koho a jak se to bude týkat,“ povzdechl si Zeman.