Ministerstvo zemědělství na zasedání vlády před Vánocemi předložilo zprávu o transformaci fondu a pozemkových úřadů, v níž kritizovalo pomalé tempo přípravy fondu na přeměnu a plýtvání veřejnými prostředky. MZe se také nelíbilo, že fond vypisuje tendry na výrazně delší dobu, než zbývá do ukončení jeho transformace. Bendl proto sestavil šestičlenný tým, který dohlíží na transformaci a ukončení činnosti fondu.

Státní pozemkový úřad má od příštího roku nejen spravovat a prodávat státní zemědělský majetek, což dnes dělá fond, ale také vykonávat veřejnou správu v oblasti pozemkových úprav a restitucí. Tu dnes vykonává soustava pozemkových úřadů.

Podle dubnových informací Hospodářských novin vyšetřuje směnu lukrativních státních pozemků v lyžařském areálu Bedřichov v Jizerských horách za běžná pole na Liberecku a Třebíčsku policie.

Pozemkový fond spravuje státní nemovitý a movitý majetek v zemědělství, prodává a pronajímá půdu, převádí majetek státu na obce. Vznikl k 1. lednu 1992. V současné podobě, kdy je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku, má fungovat do konce roku 2012. K 1. lednu 2013 by se měl stát organizační složkou státu podřízenou ministerstvu zemědělství.