"Převážně jsme si věc vysvětlovali, povede to ale asi k drobným pozměňovacím návrhům ve věci prokazování, tak aby nebyly pochybnosti, že by církve nemusely prokazovat, že majetek skutečně vlastnily," řekl Benda po jednáníposlaneckého klubu ODS, které se týkalo jen restitucí.

Poslanci ODS o svém definitivním postoji k této věci rozhodnou až před červnovou schůzí, na níž by se o klíčovém vládním návrhu mělo hlasovat.

Nynější verze návrhu obsahuje formulaci, podle níž při vydávání zemědělské nemovitosti církev připojí listinu nebo uvede důvody, z nichž vyplývá, že má na majetek nárok. "Tato skutečnost se má za prokázanou, není-li prokázán opak," stojí dále v návrhu zákona. Právě tato věta podle Bendy budila některé pochybnosti, a měla by proto ze zákona vypadnout.

"Bude pak jasné, že hmotně právní podmínky obsažené v úvodních paragrafech musí být opravdu přezkoumány, jako to bylo u všech předchozích restitucí, aby nebyla církev zvýhodněna," řekl Benda. Dodal ale, že církve jsou při prokazování nároku na restituce ve složitější situaci než rodiny, kterým se vracel majetek, o nějž přišly v době komunismu. "Na rozdíl od rodin, kde děti mnohdy ještě vlastnické tituly měly, tak na farách to nemusí někdy existovat či to pro ně bude složitější," míní poslanec. Záznamy o vlastnictví církevního majetku podle něj ale jsou i v pozemkových knihách.