„Nabídly jsme s Janou Bobošíkovou, která je také členkou ČSBS v Lidicích, spolupráci při organizaci posledního rozloučení,“ uvedla Volfová. Dvořáková se narodila 30. května 1927 v Sudovicích. Do ČSBS vstoupila již v roce 1946. V roce 2009 u příležitosti státního svátku 28. října převzala Dvořáková z rukou prezidenta Václava Klause Řád T. G. Masaryka 1. třídy.

Dvořáková nešetřila ostrou kritikou na adresu politiků. Například při shromáždění v Pantheónu Národního muzea u příležitosti 91. výročí české státnosti se pustila do regionálních politiků a europoslanců. Sudetské Němce obvinila ze snah o revizi výsledků 2. světové války. Pochválila jen prezidenta Klause za jeho podmínku pro ratifikaci Lisabonské smlouvy.

Projev Anděly Dvořákové o české státnosti (Česká televize Č24)

„Těžko najdeme ve světě pokornější lokaje, než jsme my,“ řekla Dvořáková a podotkla, že se to týká hlavně regionálních politiků. Podle ní si dělají, co se jim zlíbí, aniž by brali ohled na zájmy lidí a státu.

„Státnost a zájmy občanů ať jdou k čertu, hlavně když to nese peníze,“ prohlásila. „Je nutné poděkovat Václavu Klausovi za ochranu Benešových dekretů,“ uvedla Dvořáková.