Jako první si slovo vzal místopředseda ODS Petr Nečas a jal se kolegy seznamovat se svým rozsáhlým příspěvkem stran sociálního pojištění. Nikdo další se už ke slovu nedostal.

Nečasovi nikterak nevadili hlučící poslanci v sále, které se řídící schůze snažil marně utišit. "Já mám času dost," reagoval pobaveně Nečas.

Následně kolegům sdělil, že jeho vystoupení, jehož část již měli možnost slyšet na jedné z minulých schůzí, má vyšší ambice. "Je to taková edukační mise," konstatoval místopředseda.

Zároveň se rozhodl seznámit přítomné poslance s celým elaborátem od začátku, aby takříkajíc "neztratili nit". Nečas vydržel hovořit dvě hodiny a ubezpečil kolegy, že je připraven vystoupit znovu a hovořit tak dlouho, dokud kolegy nepřesvědčí, aby karenční dobu nerušili. Za své vystoupení sklidil bouřlivý potlesk z pravého spektra.

Následně kluby Strany zelených a ODS požádaly o přestávky na jednání a vzhledem k tomu, že si poslanci neodhlasovali možnost schvalovat zákony i po 14. hodině, byla schůze přerušena.

Pokračovat by měla po skončení předchozí mimořádné schůze. To ale nikdo neví, kdy bude.