Podle kardinála nahrává budoucí možné islamizaci odchýlení se od "pevných duchovních základů" i "jednostranná absolutizace lidských práv" ze strany evropské civilizace. Takovéto základy postrádá podle Vlka i Evropská unie a bez nich je prý její jednota zcela iluzorní.

"Je nutno počítat s tím, že pokud se nezmění vztah Evropy k vlastním kořenům, že se Evropa bude islamizovat," uvedl Vlk v rozhovoru, který je umístěn na jeho webu.

 

Pokud se křesťané „neprobudí“, může docházet k islamizaci života, před kterou křesťanství nebude mít sílu vtiskovat životu lidí a natož společnosti svůj charakterkardinál Miroslav Vlk

Evropa může být podle jeho slov "ohrožena" v případě, že opět nepozvedne své tradiční duchovní zbraně, které zdejší civilizaci konstituovaly.

"Válečnými zbraněmi islám Evropu na konci středověku a začátkem novověku nedobyl. Tehdy je křesťané přemohli. Dnes, kdy se bojuje zbraněmi "duchovními“, které Evropa nemá, a muslimové jsou jimi dokonale vyzbrojeni, je pád Evropy hrozící," naznačil kardinál s tím, že populační matematika je v řadě zemí neúprosná.

"Pokud se křesťané „neprobudí“, může docházet k islamizaci života, před kterou křesťanství nebude mít sílu vtiskovat životu lidí a natož společnosti svůj charakter," uzavřel kardinál s tím, že individualismus a  duchovní prázdnota stávajícího životního stylu se Evropanům může vymstít.