Hlavní obsah

Zvýšil vám dodavatel cenu energií? Máte šanci se nevýhodné smlouvy zbavit

27. 4. 2018, 6:56
Novinky, bab

Zvyšování cen energií či jednostranné změny obchodních podmínek ze strany dodavatele nejsou v poslední době žádnou výjimkou. Na jednu stranu to pro zákazníky není příliš dobrá zpráva, na druhou však mají možnost této situace využít pro odstoupení od nevýhodné smlouvy. Pokud dodavatel neoznámí zákazníkovi změnu podmínek individuálně, je lhůta pro odstoupení tři měsíce od účinnosti změn.

Foto: Profimedia.cz

Ilustrační snímek

Článek

Jak upozorňují odborníci ze spotřebitelské organizace dTest, v každém případě se vyplatí sledovat jak změny ceníku, tak obchodních podmínek.

Odstoupení bez sankcí

Z občanského zákoníku, ale i energetického zákona vyplývá, že v případě, že dodavatel energií zvýší neregulovanou cenu elektřiny či plynu, tedy tu část ceny energií, jejíž výši může ovlivnit, nebo změní jiné smluvní podmínky způsobem, s nímž zákazník nesouhlasí, může ten od smlouvy odstoupit.

„Zvýšení cen či změny obchodních podmínek můžete využít za situace, kdy jste uzavřeli nevýhodnou smlouvu o dodávce energií na dobu určitou. Při odstoupení od smlouvy kvůli zvýšení cen či změně obchodních podmínek vůči vám totiž dodavatel nemůže uplatňovat žádné sankce,“ upozornil Lukáš Zelený, vedoucí právního oddělení spotřebitelské organizace dTest.

Pozor na lhůty pro odstoupení

Lhůty pro odstoupení se liší v závislosti na způsobu, jakým dodavatel zákazníka o celé věci informuje.

Pokud vám dodavatel změnu náležitě neoznámí, máte právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do tří měsíců od data zvýšení ceny nebo změny jiných smluvních podmínek.

V případě, že vám dodavatel oznámí změny náležitým způsobem, tedy nejpozději 30 dní před jejich účinností, přičemž vás současně poučí o vašem právu na odstoupení od smlouvy, můžete odstoupit od smlouvy nejpozději desátý den přede dnem účinnosti změny.

Jak vypadá náležité oznámení změny

Energetický regulační úřad již dříve uvedl, že změna musí být zákazníkovi oznámena individuálně a musí být prokazatelné, že mu oznámení došlo. Nestačí tedy například informaci o změně zveřejnit na webových stránkách či vyvěsit v provozovně dodavatele.

„Dodavatel musí oznámení zákazníkovi doručit, typicky prostřednictvím pošty, e-mailu nebo sms. Jinak se nebude k oznámení přihlížet a zákazník bude mít právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě tří měsíců od účinnosti změny,“ upozornil Zelený.

Kontrola podmínek aspoň po 3 měsících

Někteří dodavatelé mění ceníky či obchodní podmínky tak, že jsou platné pro všechny jejich smlouvy o dodávce elektřiny či plynu, případně pro jednotlivé produktové řady.

Jiní dodavatelé novelizují ceníky či obchodní podmínky pro smlouvy uzavřené v různých obdobích zvlášť. Ke stejnému okamžiku tak mohou pro různé skupiny zákazníků platit různé podmínky. Je proto na místě si zjistit, jaké ceníky a obchodní podmínky pro vás aktuálně platí.

„Platnost a znění jednotlivých dokumentů byste měli ideálně kontrolovat každé tři měsíce, abyste eventuálně stihli od smlouvy v případě změn odstoupit,“ doporučil Zelený.

Anketa

Jak jste se zachovali, když vám dodavatel zvýšil ceny energií?
Přešel/la jsem k jinému
73 %
Smířil/la jsem se s tím
27 %
Celkem hlasovalo 341 čtenářů.

Reklama

Související články

Výběr článků