Poslední čtyři stálé expozice, které se příští týden otevřou návštěvníkům, se nazývají Hornictví, jehož součástí je atraktivní uhelný a rudný důl umístěný v suterénu budovy na Letné, dále Hutnictví a Interkamera navazující na již otevřený Fotografický ateliér.

To vše doplní expozice pojmenovaná Sál modelů s hernou Merkur. Návštěvníkům se ukáže v novém kabátě a ponese název Technika hrou.

V herně Merkur si děti mohou během návštěvy muzea pohrát.

V herně Merkur si děti mohou během návštěvy muzea pohrát.

FOTO: Archiv Národního technického muzea

Dole v dole

„Tradičně nejdůležitějším pilířem expozice hornictví je maketa rudného a uhelného dolu z poloviny 20. století. Její chodby dosahují rozlohy 350 metrů čtverečních a už sama o sobě tvoří unikátní soubor sbírkových předmětů a věrohodně ztvárněných dioramat,“ uvedl mluvčí NTM Adam Dušek.

Karbidové lampy a kahany jsou nyní na elektřinu, návštěvníci tak budou „fárat“ v doprovodu lektora s vlastním svítidlem a pocítí reálné prostředí dolů.

Expozice dějin hutnictví prezentuje jeho technický a historický vývoj včetně vazby k životu společnosti, kterou nejvíce ze všech kovů ovlivnilo železo. Zájemci uvidí například rekonstrukci slovanské železářské hutě z 19. století, původní strojní vybavení kovacího hamru, modely historických dřevouhelných vysokých pecí či model Vojtěšské huti v Kladně s prvními koksovými vysokými pecemi z roku 1856.

Focení, jak ho neznáte

Expozice Interkamera s podtitulem Prostor, barva a pohyb naváže na část věnovanou vývoji fotografické techniky. Ve 2. polovině 19. století se dočkala masového rozšíření stereoskopická fotografie. Plnila důležitou funkci ve zpravodajství, zábavě i výuce.

Výstava návštěvníka seznámí s historickými i současnými druhy prostorové fotografie, představí fotochemické procesy barevné fotografie, principy barevného zobrazování v digitální fotografii a vývoj fotografického zachycení pohybu.

Zájemci si budou moci vyfotografovat fáze vlastního pohybu pomocí sestavy 18 fotoaparátů, jak se používala v 19. století. Fenomén kinematografie připomene originál kamery bratří Lumièrů, s níž Jan Kříženecký natočil první české filmy.

Výstavní prostor sálu Technika hrou ožije interaktivní putovní výstavou o špionážních technikách Top Secret z produkce science centra Techmania. Na desítkách exponátů ukáže principy daktyloskopie, balistiky či kódování dokumentů. Návštěvníci budou moci najít skryté kamery, odposlechnout tajné konverzace, odemknout zámek bezpečnostního trezoru nebo také rozluštit šifru.