Značená trasa povede z Pusteven v Beskydech na Svatý Hostýn na Kroměřížsku a do Velehradu na Uherskohradišťsku. Další bude směřovat z Vranova u Brna přes Křtiny na Blanensku a hradisko svatého Klimenta na Uherskohradišťsku do Velehradu. Značky se objeví také mezi Žítkovou na Uherskohradišťsku, Luhačovicemi na Zlínsku a Velehradem. Slovenská trasa by měla spojit Žítkovou se Skalkou nad Váhom a Trenčínem.

Mezinárodní projekt Evropské kulturní stezky svatého Cyrila a Metoděje (EKSCM) vznikl před pěti lety, kdy se připomínalo 1150. výročí jejich příchodu na Moravu. Snahou je postupně vybudovat turistickou trasu, která bude odpovídat standardu kulturních stezek podle kritérií Rady Evropy. Zapojují se do něj státy, kraje a obce, které jsou nějakým způsobem spojeny s odkazem soluňských bratrů.

Ve středu se v Kunovicích na Uherskohradišťsku uskuteční konference projektu Partnerství a aktivní institucionální sítě Cyrilometodějské stezky v moravsko-slovenském příhraničí. Přiláká kolem osmdesáti českých i slovenských odborníků z oblasti veřejné správy, regionálního rozvoje, cestovního ruchu, kultury i církve, kteří se budou zabývat rozvojem kulturní stezky v příhraničí a posílením partnerské sítě stezky.