„Myšlenka uspořádat tyto mimořádné prohlídky vznikla při příležitosti oslav 120. výročí založení pivovaru na podzim 2015. Protože zájem návštěvníků byl až dosud vždy obrovský, v projektu pokračujeme a veřejnosti nabídneme již pátou sérii večerních výletů časem,“ upozornil Tomáš Olejník, vedoucí divize Gastro z Budějovického Budvaru, který odpovídá za služby Návštěvnického centra.

Kostýmované prohlídky mají kromě zábavné také vzdělávací funkci. Scénáře jednotlivých výstupů totiž vycházejí z ověřených historických skutečností, mimo jiné i ze zápisů jednání správní rady Českého akciového pivovaru. Prohlídky budou začínat vždy v 19:30 hodin ve vestibulu návštěvnického centra, které nabízí již od roku 2005 i řadu dalších služeb.

Loni navštívilo Budějovický Budvar více než 60 000 lidí. Přímo v areálu pivovaru funguje „Original Pivnice Budvarka“, která byla 3. dubna 2017 otevřena po rozsáhlé rekonstrukci se zcela novým interiérem.