Než ale vstoupíte do města, musíte zaparkovat, což je problém. Parkovišť je sice kolem opevnění hodně, ale jsou většinou plná. V sezóně beznadějně. Chce to trpělivost.

Nejlepší je zaparkovat na parkovišti San Francesco, odtud totiž vedou pojízdné schody, takže ušetříte síly. Jinak by vás čekal výšlap do kopce.

Svatá Kateřina by žasla

Navíc do města vstoupíte u kostela téhož jména, jednoho z nejkrásnějších ve městě. Jeho pozoruhodností jsou hostie — oplatky, které věřící dostávají při svatém přijímání. Byly odcizeny a poté nalezeny v nedalekém menším kostele. Kněží rozhodli, že už je věřícím nedají, protože ležely v prachu, a uložili je do liturgické nádoby cimboria. Ta byla už mnohokrát otevřena a oplatky jsou zubem času netknuté.

Na to, že ke krádeži a nalezení došlo v roce 1730, se jedná o zázrak. Minimálně pekařský… Ze Sieny pochází svatá Kateřina Sienská, patronka Evropy a Itálie, jejíž rodný dům určitě stojí za prohlídku, třeba kvůli nádherným freskám v kapli a osobním předmětům této učitelky církve. Dům najdete v ulici, která nese její jméno. Byla vrstevnicí Karla IV. a určitě by dnes žasla, v jak krásné město Siena vyrostla.

Rodný dům sv. Kateřiny Sienské

Rodný dům sv. Kateřiny Sienské

FOTO: Karel Felt, Právo

Největší pozoruhodností a srdcem Sieny je náměstí Piazza del Campo. Má zvláštní tvar „shellovské“ mušle a svažuje se k radnici Palazzo Pubblico v níž je muzeum s Lorenzettiho freskami, ale také cyklus Dobrá a špatná vláda i další zajímavá díla z místní malířské školy.

Na mnoha originálních stavbách a sochách ve městě je patrný rukopis dalšího slavného rodáka Jacopa della Quercia.

Dominantou gotické radnice je 102 m vysoká věž Torre del Mangia. Když vystoupáte jejích pět stovek schodů, naskytne se vám nádherný pohled na město a okolí.

Palio rozhádá rodiny

Na cihlami vydlážděném náměstí se pravidelně konají 2. července. a 16. srpna závody na koních zvané Palio. V nich startují reprezentanti jednotlivých čtvrtí a není nic horšího než skončit druhý za vítězem.

Závody měly být zrušeny, protože při nich dochází na klopeném náměstí s kluzkým povrchem k častým pádům a vážným zraněním jezdců i koní, ale Sieňané se o tuto zábavu nenechají připravit. Tyto dva dny se prý dokážou rozhádat i ty nejpohodovější rodiny, pokud manželé pocházejí každý z jiné čtvrti.

Piazza del Campo

Piazza del Campo

FOTO: Karel Felt, Právo

Z Piazza del Campo se rozbíhají ulice do všech částí starého města a k dochovaným městským branám, z nichž každá je něčím unikátní. Z původních dvanácti jich zbylo jedenáct.

V každé ulici najdete pozoruhodné domy a paláce. K nejkrásnějším patří Salimbeni, Tolomei, Piccolomini, Chigi-Saracini, Capitano del Popolo, jedna z budov místní univerzity a Buonsignori, v níž je umístěna galerie s díly žáků sienské malířské školy.

Ve středověkém paláci Monte dei Paschi di Siena sídlí nejstarší banka na světě stejného jména, založená v roce 1472. Za prohlídku stojí i místní kostely s nádhernou výzdobou. Určitě nevynechejte ty nejznámější, jako je San Domenico, Santa Maria dei Servi, již zmíněný San Francesco, kde jsou i hrobky slavného rodu Tolomeiů, kapli Oratorio di San Bernardino nebo románský kostel San Cristoforo.

Nejkrásnější průčelí

Via Pellegrini vás zavede z náměstí Del Campo na Piazza Duomo s nejkrásnějším ze sienských chrámů. Postavili ho za prvních šest desítek let 13. století a jeho průčelí je považováno za nejkrásnější v Itálii.

Dóm je obložen červeným, zeleným, černým a bílým mramorem. Mramorová je i podlaha, složená z 56 obrazců, připomínajících mytologické a biblické scény. Na samotné stavbě a zejména na výzdobě se podílely desítky předních umělců po několik staletí. Ke skvostům patří hlavní oltář od Baldassarra Peruzziho a kazatelna z dílny rodiny Pisanů.

Průčelí dómů v Sieně

Průčelí dómů v Sieně

FOTO: Karel Felt, Právo

Jeden den na prohlídku Sieny nestačí. To ji jen prolétnete, přesněji jen její centrum. Zajímavých míst je za vysokými hradbami mnohem víc, například stará medicejská pevnost.

Určitě se nemusíte obávat, že byste v Sieně trpěli hlady nebo žízní. Kaváren i restaurací je tu spousta. Siena se rozkládá na pahorcích a z chození nahoru a dolů po historickém dláždění vás budou bolet nohy, z otáčení hlavy všemi směry pak za krkem. Ale tenhle středověký toskánský klenot vám určitě za těch pár dní bude stát.