Jak se v České republice daří regionální turistice?

Pokud počítáme turisty ubytované v hromadných ubytovacích zařízeních, procestuje ČR ročně přes 15 miliónů turistů, z toho asi polovina domácích a polovina zahraničních. Dalších asi 1,7 miliónu zahraničních turistů se ubytuje v individuálních ubytovacích zařízeních.

Když vynechám Prahu, tak mezi nejčastěji navštěvované destinace u nás patří tradičně kulturní památky jako například Český Krumlov, Kutná Hora a další památky zapsané na seznamu UNESCO. V posledních letech však roste zájem i o technické památky a návštěvy fungujících industriálních objektů, tedy výrobních podniků.

Do jakých objektů míří?

ČR je ve světě známá díky pivu, proto řada turistů touží vidět, jak se české pivo vaří. Logickou destinací je pak Plzeň. Návštěva pivovarů v Plzni je jedním z hlavních důvodů, proč také západočeská metropole patří k regionům, které dokážou každoročně přilákat statisíce českých i zahraničních turistů.

Takže v kraji se turistickému ruchu daří?

Podle čerstvých čísel z Českého statistického úřadu za druhé čtvrtletí 2014 přibylo v regionu meziročně 3,5 procenta turistů. Do Plzeňského kraje zamířilo ve druhém čtvrtletí 148 961 turistů, od začátku roku do konce června to bylo 251 053 lidí. Pokud se podíváme na srovnání prvního pololetí se stejným obdobím loňského roku, činí nárůst 2,4 procenta.

V jaké míře jde o zahraniční návštěvníky?

Mírnou většinu návštěvníků, konkrétně 61 procent, stále tvoří turisté z ČR. Proti loňsku se zvětšil příliv zahraničních turistů, konkrétně za druhé čtvrtletí jich přijelo více než 61 tisíc, meziročně je to nárůst o více než 18 procent a to je pro region už značný ekonomický přínos.

Kolik času průměrný turista v Plzni stráví?

Návštěvníci zůstali v ubytovacích zařízeních v kraji v průměru 2,4 noci. Za letošní druhé čtvrtletí strávili podle údajů ČSÚ turisté v regionu více než 354 tisíc nocí, z toho přes 130 tisíc noclehů připadlo na cizince.

Co patří k největším lákadlům?

Plzeň je známá jako hlavní město piva a pivní tematika je tak logicky hlavním lákadlem pro zahraniční i domácí návštěvníky. Kromě historického centra, plzeňské zoo a Techmánie patří mezi nejnavštěvovanější turistické cíle právě pivovary Plzeňského Prazdroje. Příští rok bude Plzeň Evropským hlavním městem kultury, takže se dají očekávat rekordní příjezdy turistů.

Mluvil jste o tom, že technické památky jsou novým trendem…

Turisté jsou čím dál tím náročnější. Nechtějí jen někam přijet, udělat pár fotek a odjet domů. Hledají intenzivní zážitky, zajímají se o původní tradice. Chtějí si věci osahat a ochutnat. Celosvětově roste zájem o návštěvy pivovarů, destilérek nebo třeba sýráren. Tento obor cestovního ruchu se nazývá anglicky company visits. Lidé se mohou kromě návštěvy expozic podívat přímo do výroby. A na závěr si pak většinou mohou daný výrobek ochutnat a koupit.

Jaký dopad má cestovní ruch na rozvoj regionů?

Konkrétně v Plzni pozitivní. Zájem turistů výrazně pomáhá v řadě oblastí a má pro region značný kulturní a ekonomický přínos. S přísunem turistů a peněz stoupá nejen zaměstnanost, ale zlepšuje se i kvalita a rozsah nabízených služeb. Z toho pak opět profitují i místní obyvatelé. Právě na příkladu západočeské metropole je vidět, jak takový systém funguje. Věřím, že i díky dobré image Plzně se podařilo vybojovat městu projekt Evropského města kultury pro rok 2015.