Cyklostezky podél Baťova kanálu jsou v posledních letech hojně využívané, ročně po nich projede asi čtvrt miliónu lidí. Vedou od Uherského Ostrohu po Kroměříž. Stezka dlouhá tři čtvrtě kilometru povede od silničního mostu po trase současné nezpevněné manipulační komunikace podél protipovodňové zdi až po ulici Pod Zahrádkami.

„Zde cyklostezka plynule naváže na současně značenou cyklotrasu vedenou po místních komunikacích až k rekreačnímu areálu Pahrbek," podotkla starostka Irena Babcová.

Propojení nové části cyklostezky a Pahrbku zpevněnou komunikací vedenou přímo podél Moravy není zatím možné kvůli složitým majetkoprávním vztahům. Cyklisté ji mohou využívat za příznivého počasí jako nezpevněnou polní cestu.

Proběhnou uzavírky

Práce na stavbě nového úseku potrvají do konce července, po tu dobu sem cyklisté budou moci jezdit. Do 22. května bude uzavřen první úsek od silničního mostu v centru města po konec protipovodňové zdi, poté do 10. července druhá část po odbočku na ulici Pod Zahrádkami.

„Není možné zajistit bezpečnou objízdnou trasu. Jediná možná by byla vedena po komunikaci třetí třídy, která je i bez navýšeného počtu cyklistů vysoce frekventovaná a velmi zatížená kamionovou dopravou," podotkla starostka.