Jak se může stát, že každý stý člověk vyplní své jméno chybně? Většina aerolinek požaduje, aby bylo celé jméno ve zcela totožném tvaru jako v cestovním pasu. Zkrácená jména obvykle nebývají přijata. Nejčastější chybou bývají drobné přepisy. Jedno jediné písmenko stačí mnohdy k tomu, abyste na svou letenku nemohli odletět. A zatímco ve vnitrostátních letech se může oko často přimhouřit, mezinárodní lety mají striktnější pravidla.

Naprostá většina aerolinek změnu ve jméně pasažéra zpoplatňuje bez ohledu na to, zda letí úplně někdo jiný, či jestli jste udělali chybu ve svém jméně. Zatímco některé aerolinky si účtují třeba jen několik set korun, jinde vás ve výjimečných případech může stát změna až 10 tisíc korun. Jsou ale i takové aerolinky, jako třeba Turkish Airlines, které neumožňují jméno opravit vůbec a požadují koupi zcela nové letenky.

Najdou se i takové situace, kdy je jméno pasažéra pro letenku příliš dlouhé – v takovém případě bývá jméno zkráceno – a tato skutečnost musí být v poznámce uvedena. Neexistuje však žádné celosvětově platné nařízení, kolik znaků maximálně mohou jména na letence mít.

Existuje ještě jeden kuriózní problém, který musí aerolinky řešit. Pokud letí dva lidé totožného jména, aerolinie často pozmění jedno ze dvou jmen cíleně, protože jinak nemůže letadlo odletět. Dva lidé s jedním jménem totiž dokážou udělat v bezpečnostních regulích pořádný zmatek. V takovém případě samozřejmě poplatek za změnu jména neplatíte.