Stálá Expozice času nahradila bývalé muzeum časoměrné techniky, které bylo koncem minulého století přestěhováno ze šternberského hradu do Olomouce. Zahrnuje přitom kromě historických hodin vše, co s časem souvisí.

Mistrně využívá možností audiovizuální techniky a nabízí příběh, který spojuje dějiny Země a celé naší civilizace. Příchozí do něj vtáhne již úvodní část, v níž se projdou pod pomyslnou hvězdnou oblohou a mohou sledovat vývoj sluneční soustavy od velkého třesku, kdy před téměř 14 miliardami let začal odtikávat čas. Místnosti dominuje pět kamenů připomínajících Stonehenge, jednu z nejpozoruhodnějších staveb na světě.

Vodotryskové atomové hodiny z Greenwiche

„Právě vesmír dělá zřejmě na návštěvníky největší dojem. Lidé si již v úvodní části prohlídky uvědomí, že čas je to, co je obklopuje a éra je jen malým zlomkem historie naší planety," řekl Právu Libor Svoboda, ředitel Městských kulturních zařízení ve Šternberku.

Mezi unikáty patří domácí orloj z roku 1876.

Mezi unikáty patří domácí orloj z roku 1876.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Myšlenka vzniku Expozice času, jejíž vybudování přišlo na zhruba 63,5 miliónu korun, uzrávala ve Šternberku jedenáct let, a to nejen v souvislosti s přesunem bývalého muzea. Ve městě, kde v letech 1947 až 2000 působil podnik Chronotechna a které se může pochlubit velkou tradicí hodinářství, vnímají, že je třeba ji připomínat.

Prohlídková trasa Expozice času zahrnuje 10 místností, v nichž je umístěno zhruba 250 exponátů. Návštěvníci tu najdou spoustu zajímavostí. Navíc jim trasa nabízí i poučení. Leccos se tu dovědí nejen o procesu vzniku vesmíru a času, rozdílnosti kalendářů a času v různých kulturách různých dob, ale i o vývoji nejstarších hodin a principech měření času.

Součástí výstavy je i množství historických hodin.

Součástí výstavy je i množství historických hodin.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Prostor tu mají například i nejrůznější mechanické, elektrické a elektronické hodiny, ale i budoucnost času či fenomén hodinářství ve Šternberku a v olomouckém regionu. Zajímavostí je mj. model cesiových vodotryskových atomových hodin, které poskytlo britské Národní námořní muzeum v Greenwichi, nebo domácí orloj z roku 1876.

Zkoušet a sahat se smí

Upoutává i maketa Hubbleova vesmírného dalekohledu, který na oběžnou dráhu Země vynesl v roce 1990 americký raketoplán Discovery. Je v ní zabudována webová kamera. Lidé se mohou sami vyfotit a přímo z expozice poslat svůj snímek elektronickou cestou svým přátelům třeba i na opačném konci světa.

Návštěvníci si mohou vlastníma rukama také vyzkoušet fungování mechanických hodin, nahlédnout do dobové hodinářské dílny a zhlédnout i audiovizuální ukázky té nejmodernější světové hodinářské výroby.

Expozice času vznikla v objektu bývalého Domu osvěty ve Šternberku.

Expozice času vznikla v objektu bývalého Domu osvěty ve Šternberku.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Protože čas je tématem, které kromě vědy a techniky ovlivňuje také kulturní a společenské hodnoty, ukazuje expozice mj. to, jak se čas projevoval v módě od pravěku do současnosti, jak ovlivňoval medicínu, hudbu či výtvarné umění. „Chtěli jsme jít za horizont hodin, proto jsme zvolili širší téma času,“ uvedl k tomu Ladislav Kopecký ze studia Createam, které bylo pověřeno realizací projektu.

Zajímavostí mj. je, že expozice je doplněna o vybrané citáty, které přibližují názor na čas z pohledu významných osobností; úryvky z poezie pak posouvají zdánlivě technické téma do světa imaginace.

„Čas je veličina, která je průsečíkem mnoha vědních disciplín, společenských proměn a kultur. Je trvalou výzvou pro fyziky, matematiky, filozofy, umělce, řemeslníky, astronomy i kosmology našeho světa. Z toho také vyšla i koncepce expozice,“ poznamenal Kopecký.

Návštěvník tu skutečně najde mnoho úhlů pohledu, které čas umožňuje. Exponáty do Expozice času poskytly mj. Vlastivědné muzeum v Olomouci, pražské Národní technické muzeum, Židovské muzeum či Obuvnické muzeum ve Zlíně.

Lidé si mohou v Expozici času prohlédnout i barokní glóby.

Lidé si mohou v Expozici času prohlédnout i barokní glóby.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

„Podařilo se nám také navázat spolupráci s více než dvaceti muzei a institucemi po celém světě, které nám poskytly mimo jiné podklady a práva užití k výrobě replik a vyobrazení,“ konstatoval Kopecký.

Česko-polský projekt

Expozici času, která nese v podtitulu název Od Velkého třesku k atomovým hodinám, uvedl do života mezinárodní česko-polský projekt Cestování časem za účasti Olomouckého kraje. Česko-polskou vzájemnost a spolupráci na výstavě symbolicky propojuje světová osobnost polského kněze, matematika, astronoma a lékaře Mikuláše Koperníka, který v roce 1514 umístil Slunce do středu svého kosmologického modelu a planety nechal obíhat kolem něj. Vytvořil teorii soustavy heliocentrické, ve které Země obíhá kolem Slunce a navíc se otáčí kolem vlastní osy.

Atraktivní je nejen vlastní Expozice času, ale i prostory, kde se nachází, protože dům v centru Šternberka patří k nejstarším ve městě. Stál zde již na začátku 16. století.
Zajímavé přitom je, že byl v minulosti zatížen povinností ubytovávat vojsko, takže o něj nebyl mezi měšťany příliš velký zájem a po většinu století byl majetkem obce, která financovala jeho provoz.

Návštěvníci se mohou seznámit i s tím, jak se v čase měnil způsob odívání.

Návštěvníci se mohou seznámit i s tím, jak se v čase měnil způsob odívání.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

První písemně doložený majitel byl z českého rodu pánů z Miličína. V domě pak v minulosti pobývaly i významné osobnosti. V únoru 1620 tu byl například krátce ubytován král Fridrich Falcký s manželkou a 19. listopadu 1805 zde posnídali rakouský císař František I. a ruský car Alexandr I., když jejich vojska táhla ke Slavkovu. Před čtrnácti lety byl objekt se stavebními prvky mnoha stylů prohlášen za kulturní památku.

Zabaví se i děti

Expozice času nabízí celoročně mj. i různé animační programy pro děti. „Jsou hravé i vzdělávací. K těm druhým patří například programy o císaři Rudolfu II. či astronomii,“ poznamenal Svoboda. K hravějším bude podle něj patřit i Muzejní noc, kterou v expozici uspořádají 3. srpna od 21. hodiny až do půlnoci. Účastníci budou hledat ztraceného medvěda.

Stroj času na Hlavním náměstí ve Šternberku.

Stroj času na Hlavním náměstí ve Šternberku.

FOTO: Miloslav Hradil, Právo

Kdo chce strávit ve Šternberku více času, může návštěvu Expozice času spojit s prohlídkou zdejšího hradu, kde spatří kromě skvostných historických interiérů mj. každoročně aktualizovanou stálou expozici Liechtensteinská dominia střední Moravy, či nevšední výstavu, která představuje slavné postavy a momenty z historie na originálních modelech panenky Barbie a Kena. Ta potrvá do konce září.

Cestou na hrad by pak návštěvník neměl minout Stroj času na Hlavním náměstí, který je jednou z připomínek hodinářské tradice ve Šternberku.