Stavba by měla vzniknout v místě současného Muzea města Londýna a okolního kruhového objezdu, na pomyslné kulturní ose propojující muzeum moderního umění Tate Modern, most Millenium a svatopetrskou katedrálu. Daná část centra se stane více vstřícná k chodcům.

Srdcem Centra hudby bude prvotřídní koncertní sál s kapacitou až 2000 posluchačů, přičemž žádné ze sedadel nebude mít lepší nebo horší polohu než jiné.

Malé balkonovité útvary po obvodu jsou navrženy tak, aby neovlivnily akustiku. Díky velkým průhledům z galerií pak návštěvníci Centra budou moci sledovat dění v sále.

Budova Centra hudby se stane vstřícným a otevřeným místem pro poslech i produkci hudby.

Budova Centra hudby se stane vstřícným a otevřeným místem pro poslech i produkci hudby.

FOTO: Diller Scofidio and Renfro (7x)

Obyvatelům britské metropole tak nový kulturní stánek nabídne příležitost přijít do kontaktu s hudbou ve všech jejích podobách. Kromě jiných aktivit poskytne zázemí pro zkoušky hudebních těles a v neposlední řadě i pro výukové programy pro veřejnost, ale hlavně školní mládež.

„Chtěli jsme udělat budovu, která bude vítat všechny lidi, ať už mají lístek na koncert, nebo ne,“ shrnuje podstatu projektu architektka Elizabeth Dillerová z architektonického studia Diller Scofidio + Renfro.

Vstupní náměstí před navrhovaným Centrem hudby

Vstupní náměstí před navrhovaným Centrem hudby.

Projekt je zajímavý tím, že jádro budovy – koncertní sál – bude vyzdviženo nad úroveň země. Tak v okolí a pod ním vznikne volné místo, kde se budou moci setkávat lidé všech věků a věnovat se zde ať již produkci, nebo poslechu hudby.

Nad sálem mají být podlaží vyhrazená pro komerční účely. Nad nimi, v samém vrcholu stavby, je prostor nápaditě nazvaný Coda (v notovém zápisu se tímto symbolem označuje část skladby, která se hraje jen jednou, na samém závěru – pozn. red.). Ten je zamýšlen jako prostor pro koncerty a pořady alternativní hudby. Jeho velká prosklená okna budou zářit dlouho do noci jako maják uprostřed rušného města.

Koncertní sál je navržen pro 2000 posluchačů. Žádné z míst nemá být lepší nebo horší než jiné.

Koncertní sál je navržen pro 2000 posluchačů. Žádné z míst nemá být lepší nebo horší než jiné.

Celá budova, poutající pozornost už na první pohled svou otevřeností a vstřícností, bude prodchnuta digitálními technologiemi, aby si její návštěvníci mohli užívat hudby doslova na každém kroku.

V návrhu je spousta prostranství určených k tomu, aby si lidé měli kam usednout, odpočinout si a jen se zaposlouchat. Ta jsou orientována hlavně do vícepodlažního foyer.

Hlavní koncertní sál je navržen jako chrám hudby pro další generace. S nejlepší možnou akustikou a se schopností pružně se přizpůsobit i jiným žánrům, než je symfonická hudba.

Hlavní koncertní sál je navržen jako chrám hudby pro další generace. S nejlepší možnou akustikou a se schopností pružně se přizpůsobit i jiným žánrům, než je symfonická hudba.

Kvalitu navrženého sálu a jeho možnosti si pochvaluje i sir Simon Rattle, dirigent Londýnského symfonického orchestru: „Máme tu nejlepší akustiku na světě, jež bude konečně schopna lidi doslova obklopit zvukem.“

Buňka - balkonek pro vzdělávací pořady

Buňka – balkonek pro vzdělávací pořady.

„Foyer bude plné života dnem i nocí, naplněno aktivitami a odhalující pohledy do vnitřního dění v Síni. Představujeme si koncertní sál pro 21. století, jenž splní oba přístupy, na míru a volný: navržený přímo pro výjimečný symfonický zvuk, přesto dostatečně pružný na to, aby se přizpůsobil kreativní tvorbě napříč obory a žánry,“ popisuje charakter hlavního prostoru Elizabeth Dillerová.

Studio. Budova nabídne prostory pro živá vystoupení nejrůznějších žánrů, určená pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Studio. Budova nabídne prostory pro živá vystoupení nejrůznějších žánrů, určená pro návštěvníky všech věkových kategorií.

Dle současných odhadů a při současných cenách by výstavba klíčových částí budovy Centra hudby měla stát 288 milionů liber (tedy 8,5 miliardy korun). Komerční prostory nad centrální síní by pak měly umožnit její provoz bez dalších nákladů.

Provozovatelem budovy se má stát centrum Barbican, domovské prostory zde má získat Londýnský symfonický orchestr a rovněž sem mají přesídlit další instituce.

V samém vrcholu stavby je prostor zvaný Coda. Zde se mají odehrávat hlavně koncerty alternativní hudby. Jeho velké prosklené stěny promění Centrum v noci v maják hudby uprostřed rušné metropole.

V samém vrcholu stavby je prostor zvaný Coda. Zde se mají odehrávat hlavně koncerty alternativní hudby. Jeho velké prosklené stěny promění Centrum v noci v maják hudby uprostřed rušné metropole.

Aktuálně bylo vyčleněno téměř 2,5 milionu liber na další rozvoj návrhu stavby, hledání finančních prostředků a další aktivity směřující k zahájení stavby Centra, jehož datum zatím nebylo stanoveno.