O stavbě mostu překlenujícího řeku Labe v prostoru pod Mariánskou skálou se v Ústí uvažovalo už od 80. let minulého století. Ovšem teprve v roce 1994 započala jeho výstavba.

Architektem, podle jehož návrhu most vznikl, byl Roman Koucký, autor několika dalších mostů po celé republice. K jeho nejznámějším dílům patří most v pražské Troji.

Most společně s Mariánskou skálou na protějším břehu může připomínat rozevřenou náruč města vítající nově příchozí návštěvníky.

Most společně s Mariánskou skálou na protějším břehu může připomínat rozevřenou náruč města vítající nově příchozí návštěvníky.

FOTO: Jana Nesvadbová, Novinky

Ústecký most zaujme hned na první pohled nesymetrickým vzhledem. Jeho základem je dvojice pylonů umístěných na pravém břehu Labe, z nichž vychází vždy po 15 lanech nesoucích vlastní mostovku.

Ve skutečnosti architekt most navrhl tak, aby jeho dílo vytvářelo harmonický celek s Mariánskou skálou nad ním. Pravě ona zastupuje onu pomyslnou druhou dvojici pylonů na levém břehu řeky.

Při levém břehu je koryto řeky nejhlubší a také je tam nejsilnější proud. Proto tudy také vede koridor lodní dopravy.

Při levém břehu je koryto řeky nejhlubší a také je tam nejsilnější proud. Proto tudy také vede koridor lodní dopravy.

FOTO: Jana Nesvadbová, Novinky

Tvar mostu je také řešením, které si vyžádala sama řeka a doprava na ní. Labe je v daném místě relativně široké, zasahuje hodně blízko ke skále, a právě u ní je také jeho koryto nejhlubší. Proud řeky je na této straně tudíž i nejsilnější, proto tudy vede lodní koridor. Jinými slovy, pro pylony bylo ideální místo na pravém břehu, kde byly mělčiny.

Kovové pylony mostu se pnou do výšky 60 metrů.

Kovové pylony mostu se pnou do výšky 60 metrů.

FOTO: Jana Nesvadbová, Novinky

Celková délka mostu je 179 metrů, přičemž pylony jsou vysoké 60 metrů. Váha mostu činí 3500 tun. Konstrukce je částečně betonová, částečně ocelová. Jeho stavba stála tři čtvrtě miliardy korun.

Díky svému nevšednímu vzhledu získal most četná ocenění. Jednak získal Cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí, ale především jej Mezinárodní asociace pro mosty a stavební inženýrství zařadila už krátce po dokončení mezi deset nejlepších staveb světa vybudovaných v desáté dekádě 20. století.

Slavnostně otevřen byl Mariánský most 30. července roku 1998.