„Stávající stav stodoly nám umožnil navrhnout rodinný dům, který vyhovuje dnešnímu standardu bydlení a zároveň požadavkům investora,” vysvětlují architekti.

Architekti znovu využili mj. původní pískovec, který nechali rozřezat a vyplnili jej izolací. Tak vznikly nové sloupy.

Architekti znovu využili mj. původní pískovec, který nechali rozřezat a vyplnili jej izolací. Tak vznikly nové sloupy.

FOTO: Jiří Ernest

Bývalá stodola postavená na ploše 130 m² má severojižní orientaci. Její původní stavbu architekti nechali v podstatě celou rozebrat a na jejích základech vybudovali nový dům se stejným objemem i tvarem.

Jejich cílem bylo využít znovu co největší množství z původního materiálu. Zachovali tak například výrazné pískovcové pilíře.

Prostory mezi pískovcovými sloupy jsou vyplněny cihelným zdivem, z vnější strany je ovšem překrývají dřevěné obklady.

Prostory mezi pískovcovými sloupy jsou vyplněny cihelným zdivem, z vnější strany je ovšem překrývají dřevěné obklady.

FOTO: Jiří Ernest

Jejich kámen ovšem nejprve nechali rozřezat a vyplnit izolací. Zpětným slepením vznikly pilíře nové, ovšem lépe vyhovující současným stavebním standardům.

Propojení se zahradou zajišťuje zejména velkoformátové okno směřující do dvora a také posuvné prosklené dveře na štítové straně domu.

Propojení se zahradou zajišťuje zejména velkoformátové okno směřující do dvora a také posuvné prosklené dveře na štítové straně domu.

FOTO: Jiří Ernest

V rozestupech mezi pilíři pak architekti použili cihelné zdivo, které zakrývá dřevěný fasádní obklad. Naopak v interiéru si obyvatelé užijí nejenom pískovce, ale také již zmiňovaných cihel a také OSB desek, stěrky i klasického dřeva. To vše vytváří zajímavou a velmi stylovou kompozici, v níž se doplňují moderní styl s náznaky industriálních rysů.

Centrálním prvkem interiéru je elipsovité schodiště s cihlovým tubusem.

Centrálním prvkem interiéru je elipsovité schodiště s cihlovým tubusem.

FOTO: Jiří Ernest

Dům je uzavřen sedlovou střechou s dřevěným krovem. Vnitřní prostor stodoly je rozdělen na přízemí a obytné podkroví nad ním. Ústředním prvkem je pak elipsovité schodiště, jež je umístěno téměř ve středu domu.

Interiérová stěna dětského pokoje je otevřena dvojicí oken.

Interiérová stěna dětského pokoje je otevřena dvojicí oken.

FOTO: Jiří Ernest

Zaujalo nás
Nejvýraznějším prvkem nového domu je bezpochyby schodiště. Jeho cihlový tubus nekončí v podkroví, jak by se dalo čekat, ale vystupuje až na úroveň střechy. Tam je uzavřen prosklením, které lze ovšem otevřít a schodiště se tak promění v malou rozhlednu.
V interiéru se harmonicky doplňuje několik druhů materiálů.

V interiéru se harmonicky doplňuje několik druhů materiálů.

FOTO: Jiří Ernest

Dispozice domu není nijak složitá, odpovídá současnému trendu umísťovat denní „živější” zóny do přízemí a horní podlaží využívat spíše jako klidové a relaxační zóny.

Změnou oproti zaběhlému standardu je v tomto případě ovšem vyčlenění zhruba třetiny přízemí jako ateliéru pro majitele, zbytek funguje jako otevřený prostor, kde je kuchyň, jídelna a obývací pokoj. Nechybí WC s koupelnou.

Vršek schodišťové šachty je uzavřen světlíkem, který lze otevřít a vyhlížet tak ze schodů do krajiny.

Vršek schodišťové šachty je uzavřen světlíkem, který lze otevřít a vyhlížet tak ze schodů do krajiny.

FOTO: Jiří Ernest

Hezkým nápadem je zakomponování části kuchyně přímo do těla schodišťového tubusu.

Architekti věnovali pozornost všem detailům.

Architekti věnovali pozornost všem detailům.

FOTO: Jiří Ernest

Podkroví má dvě výškové úrovně, v nižší je ložnice majitelů, koupelna a knihovna, která se otevírá nad ateliér. Vyšší úroveň je nad obývacím pokojem. Tam je možné objevit dětský pokoj s okny v interiérové stěně, jimiž lze shlížet dolů na jídelnu v přízemí. Díky vyvýšené poloze dětského pokoje získal obývací pokoj vyšší strop, kterému architekti ponechali přiznanou ocelovou konstrukci.

Půdorys přízemí: 1 zádveří, 2 kuchyň, 3 obytná místnost, 4 schodiště, 5 WC, 6 koupelna, 7 ateliér

Půdorys přízemí: 1 zádveří, 2 kuchyň, 3 obytná místnost, 4 schodiště, 5 WC, 6 koupelna, 7 ateliér

FOTO: Blok_architekti (6x)

Půdorys podkroví: 1 ložnice, 2 pracovna, 3 pokoj, 4 schodiště, 5 koupelna, 6 WC, 7 knihovna

Půdorys podkroví: 1 ložnice, 2 pracovna, 3 pokoj, 4 schodiště, 5 koupelna, 6 WC, 7 knihovna

Řez stavbou

Řez stavbou

Příčné řezy

Příčné řezy

Západní pohled

Západní pohled

Původní podoba stodoly

Původní podoba stodoly