Před zasklením je důležité nechat odborníky posoudit technický stav a únosnost stávající konstrukce.

Železobetonová konstrukce totiž musí odolávat nejen zvýšenému náporu větru, ale i vyšší vlhkosti vzduchu.

Jednotlivá skla jsou osazena v hliníkových profilech, jestliže jsou tyto profily i na svislých hranách, jde o systém rámový.

Jednotlivá skla jsou osazena v hliníkových profilech, jestliže jsou tyto profily i na svislých hranách, jde o systém rámový.

Pro samotnou instalaci vybereme prověřenou a zkušenou firmu, která nabízí certifikovaný systém. Ten vyhovuje všem požadavkům a normám: mj. udává, že výrobek odolá nárazovému větru, konstrukce lodžie snese jeho zatížení, je zajištěno správné větrání skla apod.

Je to důležité i pro stavební úřad, protože podomácku zhotovené zasklení neprojde schválením.

Dva systémy: rámový a bezrámový

Jaký je mezi nimi rozdíl? Jednotlivá skla těchto systémů jsou vždy osazena v hliníkových profilech. Pokud jsou tyto profily i na svislých hranách, jde o systém tzv. rámový.

Bezrámové zasklívací systémy mají skla silná 6 mm, většinou jde o skla bezpečnostní, kalená, a proto se nemusíme bát ani náhlého krupobití.

Rámový systém zasklení. Skla pojíždějí po spodní vodicí kolejnici na kolečkách s ložisky.

Rámový systém zasklení. Skla pojíždějí po spodní vodicí kolejnici na kolečkách s ložisky.

U rámových zasklení se používají skla 4 nebo 6 mm, možné je i zasklení dvojsklem, ale v případě lodžií a balkónů se to příliš nevyužívá.

Sklo o síle 4 mm je praktické, protože ho lze snadno posunovat i jedním prstem. Rámové systémy umožňují otevření až ze tří čtvrtin plochy lodžie.

U rámového zasklení se používají skla 4- nebo 6mm, která jsou bezpečnostní, kalená a snesou bez problémů i krupobití.

U rámového zasklení se používají skla 4 nebo 6 mm, která jsou bezpečnostní, kalená a snesou bez problémů i krupobití.

Ani u jednoho systému (bezrámový, s rámem) se nemusíme bát, že lodžie bude bez přísunu vzduchu, zvýší se vlhkost a následně se začne tvořit plíseň. Rámové systémy mají těsnicí kartáčky, které sice nevětrají, ale lze zanechat průduch nad horní vodicí kolejnicí.

U bezrámových otočných systémů je mezera mezi skly asi 1 mm, ale vždy je dobré, když pravidelně větráme. Zasklívací systém můžeme opatřit i stínicí technikou, oblíbené jsou horizontální žaluzie, které oceníme v létě.

Systém zasklení je možné realizovat na přímé, rohové i částečné jednostranné i oboustranně předsunuté lodžie.

Systém zasklení je možné realizovat na přímé, rohové i částečné jednostranné i oboustranně předsunuté lodžie.

FOTO: MIJA-THERM (2x)

Rámové i bezrámové systémy, u nichž pojíždějí skla po spodní vodicí kolejnici na kolečkách s ložisky, nevyžadují žádný servis ani údržbu.

Stav konstrukce je zásadní

Balkóny a lodžie jsou Achillovou patou každého bytového domu, který prochází kompletní revitalizací. V těchto místech má budova nejvíce zatěžovanou konstrukci, přitom opravy se často podceňují.

Pro dobrý výsledek je nutné použít správnou skladbu a speciální materiály, dodržovat přesné technologie: např. dostatečný sklon spádové vrstvy, technologické přestávky, minimální tloušťku použitých materiálů.

Zasklením lodžie snížíme náklady na vytápění, odhlučníme byt, zabráníme pronikání prachu a vytvoříme další překážku proti vniknutí do bytu.

Zasklením lodžie snížíme náklady na vytápění, odhlučníme byt, zabráníme pronikání prachu a vytvoříme další překážku proti vniknutí do bytu.

Zlé jazyky tvrdí, že lodžie se dělí na ty, do kterých ještě neteče, a na ty, do kterých už ano. Za to často může nevhodně uchycené zábradlí. Správně má být do stěn, do čel nebo do podhledů konstrukce. Nikdy ne přes nášlapnou vrstvu, protože nedokonalou izolací pak dojde k pronikání vody do konstrukce. Ta v zimě zmrzne a dochází následně k destrukci konstrukce.

Po laikovi nikdo nechce, aby znal všechny normy a předpisy, ale před lajdáckou prací se přesto chránit můžeme. Uděláme si soukromé výběrové řízení a zvolíme firmu s certifikací pro provádění revitalizace. Ta pak dodá kompletní dokumentaci.

V přízemních bytech jsou užitečné bezpečnostní fólie. Lepí se na vnitřní stranu skleněné plochy a zabrání prohození předmětů (sklo se nevysype na střepy).

V přízemních bytech jsou užitečné bezpečnostní fólie. Lepí se na vnitřní stranu skleněné plochy a zabrání prohození předmětů (sklo se nevysype na střepy). Fólie navíc zadrží až 98 % škodlivého UV záření. V čirém provedení je fólie neviditelná, zelené rostliny nijak neomezuje v jejich růstu. Pozor pouze na fólie s malou propustností denního světla.

FOTO: NEXT

Uvede v ní mj. používané stavební materiály, zjistí statiku konstrukce, splní tepelně-technické požadavky, navrhne správnou skladbu konstrukce, její odvodnění, povrchovou úpravu, typ a způsob ukotvení zábradlí.

Orientační cena zasklené lodžie

Od zábradlí ke stropu

  • Lodžie šíře cca 5,8 m 23 000 až 30 000 Kč
  • Lodžie šíře 2,8 m 13 000 až 20 000 Kč
  • Zateplení zábradlí 1000 Kč/m2

Zasklení a úřady

Někdy stavební úřad nevyžaduje pro zasklení lodžie stavební povolení ani ohlášení, ale musí být splněny některé podmínky: např. zasklení lodžie musí být provedeno zasklívacím systémem bez svislých rámů, tj. v ploše lodžie je pouze sklo a průsvitné bezbarvé těsnění.

Pokud zasklíváme jiným než bezrámovým systémem (rámovým, okny apod.), je to možné pouze způsobem v rámci celé fasády domu a je nutno požádat o stavební povolení.

Vždy je nutný písemný souhlas vlastníka domu.