Město vypisuje urbanistickou soutěž na Štvanici, má být co nejširší a propojit ostrov s břehy jinak než Hlávkovým mostem.

Zadání soutěže řeší devítičlenná porota politiků, architektů a úředníka. Spolu s primátorem Bohuslavem Svobodou a radní Aleksandrou Udženijou (oba ODS) v komisi sedí architekti Josef Pleskot, Roman Koucký, Jakub Fišer, Jakub Kynčl, Miroslav Cikán a Martina Vlnasová. Devítku doplňuje šéf magistrátního investičního oddělení Petr Svoboda.

„Členové poroty obdrželi soutěžní podmínky, které zpracoval legislativní odbor magistrátu. Odborná porota je nyní bude připomínkovat a následně bude soutěž vyhlášena. Naším cílem je, aby se do soutěže mohlo přihlásit široké spektrum architektů,“ řekla Udženija. Porota poprvé zasedla minulý týden ve čtvrtek, znovu se sejde v polovině srpna.

Návrhy mají být prezentovány formou výstavy. „Jde o celý prostor volnočasového centra Štvanice. Urbanistické návrhy musejí zapadat do celkového konceptu lokality. Důraz bude kladen i na propojení s Karlínem pro pěší a pro cyklisty,“ poznamenala radní. Na Štvanici by měl zůstat skatepark, konají se zde významné mezinárodní soutěže. Ačkoli podmínky soutěže o tom explicitně nemluví, v návrzích by neměl chybět.

Vedle příznivců prkna s kolečky tam mají svou dráhu i bikeři. Na místě někdejšího stadiónu si lze vyzkoušet i bikeovou školu. Jedna hodina vyjde jednoho zájemce na 490 korun.

Žádné smlouvy na ostrov

Ostrov by měl být volný, nezatížený žádnými smlouvami. Město vypovědělo smlouvu společnosti Meridian Spa, jíž ho původně pronajalo na 88 let. Stalo se tak na základě právní analýzy. Panovaly obavy, že společnost, která měla různé developerské plány, si bude nárokovat ušlý zisk.

Udženija, která s Meridian Spa jednala, tvrdí, že konkrétní požadavky dosud vzneseny nebyly. „Do této chvíle město nic nedostalo,“ konstatovala.

Předválečný zimní stadión, který byl od roku 2000 nemovitou kulturní památkou, s pozdějším dřevěným pláštěm byl stržen z pokynu stavebního úřadu Prahy 7 v květnu a červnu 2011. Přežil přitom povodeň z roku 2002, do částečných oprav neinvestoval vlastník čili město, ale nájemce sdružení Apex Club.

S ním Praha posléze rozvázala smlouvu a vypukl spor, kdo za špatný stav památky může. Kvůli demolici padlo několik trestních oznámení, byla však odložena. Šeptanda říká, že statik ze svého posudku ještě stojící konstrukce musel vyškrtnout možnost rekonstrukce. Soutěž na Štvanici není první. Už dříve své představy ztvárnili studenti architektury. Není zatím jasné, zda město na revitalizaci ostrova, která se podle odhadů bude pohybovat nejméně ve stamiliónech korun, bude mít dost vlastních prostředků.