Zatímco nemocní s šedým zákalem a krátko- či dalekozrakostí mohou podstoupit operaci hrazenou ze zdravotního pojištění, pokud potřebují odstranit i astigmatismus, musí si vše hradit ze svého. Je to dáno současnou legislativou, která nepovoluje doplatky na zdravotní prostředky.

Jde o to, že v případě, kdy má nemocný šedý zákal a astigmatismus, potřebuje speciální nitrooční čočky, které ale v současné době nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, tím pádem ale není uhrazena ani operace. Odborníci z České společnosti refrakční a kataraktové chirurgie tak usilují o změnu.

Šedý zákal způsobuje zkalení čočky v oku nemocného, čímž dochází k jeho rozmazanému vidění a změně vidění barev. Podle profesora MUDr. Pavla Kuchynky, CSc., přednosty Oční kliniky FN Královské Vinohrady, u 90 % nemocných za jejich problémy může věk (nejčastěji nemoc nastupuje po padesátém roce věku) a pak také UV záření, kouření a celková onemocnění, jako například cukrovka.

Lékaři nejčastěji volí operativní řešení, při kterém dochází k odstranění zakalené oční čočky a nahrazení čočkou umělou. Tímto způsobem lékaři současně vyřeší i další vady jako krátkozrakost či dalekozrakost. Operace i výměna čočky je přitom hrazena ze zdravotního pojištění.

U astigmatismu je vše jinak

„V případě pacientů s astigmatismem tuto možnost doposud nemáme, pacienti si musejí celý operační zákrok a čočku hradit sami, protože se používá takzvaná torická čočka,“ vysvětluje primář MUDr. Pavel Studený, PhD. z FN KV.

Astigmatismus se v určité míře vyskytuje u 70 - 80 % osob. Jedná se o vrozenou vadu, u které se objevuje nestejnoměrné zakřivení rohovky, jež může za neostré, rozmazané a zkreslené vidění. Čtverec například vidí astigmatik jako obdélník nebo kosodélník.

„Stupeň astigmatismu se udává v dioptriích, stejně jako krátko- či dalekozrakost. Astigmatismus bývá obvykle vrozený, ale může vzniknout po úrazu či neléčených očních zánětech a různých očních onemocněních. V rámci operace šedého zákalu je potom implantace torické nitrooční čočky suverénně nejlepší metodou trvalého odstranění této vady,“ vysvětluje MUDr. Martin Choleva.

Což potvrzuje i přednosta Oční kliniky 1. LF UK a Ústřední vojenské nemocnice ve Střešovicích doc. MUDr. Jiří Pašta, CSc., podle kterého lze sice astigmatismus korigovat brýlemi, ale pouze v rozsahu jejich optické plochy, což neřeší u tohoto problému vše. Přičemž výhodou torické čočky je, že pacient po operaci šedého zákalu a astigmatismu již nemusí nosit trvale brýle.