Z průzkumu vyplynulo, že ženy se hodnotí špatně především v oblasti parkování, předjíždění a pak také ve schopnostech reagovat na neočekávanou situaci. Muži už tak sebekritičtí nebývají. Za svou jedinou slabinu považují dodržování dopravních předpisů.

Na základě zjištění pak odborníci sestavili seznam nejdůležitějších řidičských úkonů, které činí největší potíže.

Řidičské úkony podle obtížnosti

1) Parkování – otázka parkování je zcela jistě nepříjemným tématem pro většinu žen. Na stupnici obtížnosti od 1 do 5, kdy 1 rozumíme obtížnost nejnižší, ji proto prakticky každá žena ohodnotila číslem 3, přičemž muži číslem o něco nižším, tedy 2 a lepší.

2) Předjíždění – Druhým nejobtížnějším řidičským úkonem zvolily řidičky předjíždění, které hodnotí číslem 2 a horší, zatímco muži udávají obtížnost nižší než 2.

3) Schopnost reagovat na neočekávané situace – Tento velice důležitý úkon ženy zvládají o něco lépe než předjíždění, přesto ho hodnotí známkou 2. Muži reagují stejně tak dobře jako předjíždějí a parkují, číslo lepší než 2 tedy udávají i zde.

4) Dodržovaní dopravních předpisů je dle průzkumu ryze ženskou parketou. Takový řidičský úkon ženy zvládají ve většině případů zcela bez problémů, což se odráží i na celkovém hodnocení, které je lepší než 2. Muži v této oblasti výrazně pokulhávají. Hodnotí sami sebe číslem horším než 2.

5) Řízení – nejméně obtížným úkonem pro obě pohlaví je samotné řízení, i když ženy si o něco méně věří než muži.

Podle odborníků je sebekritika důležitá, už před tím než si jedinci sednou za volant. Každý by měl umět zvážit své řidičské schopnosti bez ohledu na to, jestli je díky svému pohlaví pasován na lepšího řidiče či nikoliv. V dnešním provozu je důležité, aby řidič předvídal a myslel tak trochu i za druhé. Nehody si nevybírají. Jezdit obezřetně a ohleduplně by mělo být samozřejmostí.