Po ztroskotaných pátrala severokyperská a turecká pobřežní stráž a při záchraně jim pomáhaly také obchodní lodě.

Většina migrantů pocházela ze Sýrie, národnost dalších není známa. Zatím není jasné, kam měli namířeno.

Pašeráci v poslední době přivážejí běžence na jih Turecka nebo na sever Kypru, odkud se je snaží dostat do států Evropské unie.

Severní Kypr je státní útvar se znaky samostatné republiky, který však nikdy nedosáhl mezinárodního uznání, uznává ho pouze Turecko.