Kasr al-Jahud stojí na místě, kde podle křesťanské tradice pokřtil Jan Křtitel před dvěma tisíci lety Ježíše Krista. Poutní místo se nachází na Izraelem okupovaném Západním břehu Jordánu poblíž hranice s Jordánskem. Během šestidenní války v roce 1967 tu izraelská armáda rozmístila zhruba tři tisíce min a dalších výbušných zařízení, aby tak zabránila případnému útoku z východu.

Mezinárodní tým, jehož členy jsou Izraelci, Palestinci a Gruzínci, od března tohoto roku pracoval na odminování oblasti. Nyní oznámil, že okolí tří ze sedmi kostelů v Kasr al-Jahud je zcela vyčištěné.

Odminovávaní cesty ke klášteru etiopské církve v Kasr al-Jahud

Odminování cesty ke klášteru etiopské církve v Kasr al-Jahud

FOTO: Profimedia.cz

„Vyčištění místa, kde byl pokřtěn Kristus, takové vzácné pamětihodnosti, je jedinečnou a báječnou prací,” řekl Marcel Aviv, ředitel izraelského úřadu pro odminování, který je součástí ministerstva obrany.

Interiér etiopského kláštera v Kasr al-Jahud

Interiér etiopského kláštera v Kasr al-Jahud

FOTO: Profimedia.cz

Od min se podařilo zatím vyčistit okolí tří kostelů: kostela etiopské pravoslavné církve, řecké pravoslavné církve a římskokatolické církve, který patří františkánskému řádu. Zbývá ještě zpřístupnit kostely čtyř pravoslavných církví: koptské, rumunské, ruské a syrské. Práce na odminování jejich okolí bude podle izraelského ministerstva obrany trvat ještě osm až 12 měsíců. Až poté by se měla celá oblast zpřístupnit turistům a věřícím.

Kasr al-Jahud je pro křesťany po Chrámu Narození páně v Betlémě a Chrámu Božího hrobu v Jeruzalémě třetím nejposvátnějším místem. Podle některých legend nicméně Jan Křtitel Ježíše Krista pokřtil na opačném břehu řeky v dnešním Jordánsku. Důležité je poutní místo Kasr al-Jahud ale i pro Židy: právě na tomto místě podle Bible vstoupili do Země zaslíbené po exodu z Egypta.

Etiopský klášter v Kasr al-Jahud

Etiopský klášter v Kasr al-Jahud

FOTO: Profimedia.cz

Jordánsko sice podepsalo s Izraelem mírovou dohodu v roce 1994, trvalo ale mnoho let, než se začalo s odstraňování min na hranici Jordánska a Západního břehu Jordánu. Sedm kostelů, které leží asi kilometr a půl od vlastního místa údajného Ježíšova křtu, bylo proto opuštěných více než 50 let.