U pacientů s mírnými a středně těžkými příznaky, kteří tento doplněk brali dva a čtvrt roku, došlo ke zpomalení projevů choroby, ovlivňující jejich každodenní život, o téměř pětinu. V přepočtu na časové období jde o více než půl roku. Jedná se o zlepšení například u takových činností, jako je nakupování, příprava jídla nebo cestování.

Na studii se podílelo celkem 613 pacientů s Alzheimerovou chorobou, kterým už byly nasazeny léky.

Jedna skupina 152 pacientů užívala denní dávku alfa-tokoferolu, což je jedna z forem vitamínu E, s množstvím účinné látky 2000 MJ (mezinárodních jednotek). Ostatní dostávali buď placebo, nebo receptor memantin, případně kombinaci vitamínu E a memantinu. Nejlepších výsledků dosahovali pacienti užívající právě alfa-tokoferol.

Nižší zátěž na pečovatele

„Náklady ohledně používání vitamínu E vycházejí levně a tento přípravek zlepšuje funkční výsledky pacientů. Tím se zároveň i snižuje zátěž na pečovatele o postižené Alzheimerovou chorobou zhruba o dvě hodiny denně,“ uvedli vědci pod vedením Maurice Dyskena.

Rovněž podle profesora Kennetha Davise, prezidenta zdravotního zařízení Mount Sinai v New Yorku, klinická studie ukazuje, že vitamín E zpomaluje funkční pokles pacientů a současně snižuje zátěž na pečovatele. Vitamín E tak bude nabídnut pacientům s mírnou až středně těžkou formou Alzheimerovy choroby.