Hlavní obsah
Ing. Juraj Molnár, radní města Příbram Foto: Ondřej Šlechtický

Příbram chce zvýšit kvalitu poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Rada města Příbrami na svém posledním jednání jednomyslně schválila podání žádosti o dotaci z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost na projekt Zvýšení kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí ve správním obvodu Příbram.

Ing. Juraj Molnár, radní města Příbram Foto: Ondřej Šlechtický
Příbram chce zvýšit kvalitu poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Předmětem projektu, na který je požadována dotace ve výši 2,8 miliónu korun, je zejména posílení pracovního týmu sociálně-právní ochrany dětí o dva nové pracovníky, z toho jednoho kurátora a jednoho terénního pracovníka, dále zajištění dalšího profesního vzdělání všech zaměstnanců orgánu sociálně-právní ochrany dětí, zahrnuty jsou ale i doprovodné aktivity, jako například zvýšení informovanosti laické i odborné veřejnosti, realizace supervizí či vytvoření příručky pro subjekty navazující na práci orgánu sociálně-právní ochrany dětí.

Jednotlivé rozpočtové položky projektu a další informace o projektu doplnil radní Ing. Juraj Molnár: „Největší část, 1,8 miliónu korun, požadované dotace by měla směřovat na osobní náklady, tedy zejména na mzdy a povinné odvody nových zaměstnanců a na odměny projektového manažera, koordinátora a supervizora. Na školení a literaturu je podle rozpočtu vyčleněno půl miliónu korun, na zařízení, vybavení a drobné stavební úpravy necelých 100 tisíc korun a 400 tisíc tvoří nepřímé náklady, tedy administrativa, energie či například tonery do tiskárny. Realizace projektu by měla proběhnout v období únor 2014 až květen 2015. Výhodou této výzvy je, že dotace je poskytována na 100 procent způsobilých výdajů.“

Sociálně-právní ochrana dětí je jednou z oblastí, která je zejména z hlediska personálního vysoce náročná, a v současné době jsou pracovníci v celé republice přetíženi.

„Agenda pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí je velmi široká, jedné se o péči a ochranu zájmů a práv dětí, jejichž rodiče se rozvádějí, dětí, kterým zemřeli rodiče, dětí, které zanedbávají povinnou školní docházku, které se staly obětí trestného činu či domácího násilí ze strany rodičů či jiných osob, které je mají svěřené do péče nebo například dětí, které jsou odloučeny od rodičů a jsou v postavení žadatelů o azyl. Právě obecní úřady, resp. obecní úřady s rozšířenou působností jsou základními články sociálně-právní ochrany dětí, a tak je posílení tohoto orgánu jasnou prioritou,“ dodal Ing. Juraj Molnár.

yknivoNumanzeSaNyknalC

Reklama

Výběr článků